Ασφαλισμένες οι 100000 χιλ. για κάθε μέλος των Ταμείων Προνοίας

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο  ενέκρινε σήμερα νομοσχέδιο-πρόταση του Υπουργού Οικονομικών με το οποίο επεκτείνονται οι ασφαλισμένες καταθέσεις και σε επίπεδο συμμετεχόντων, σε εγκεκριμένα ταμεία προνοίας.

Όπως εξήγησε, θα ασφαλίζονται ανά εργαζόμενο οι πρώτες 100 χιλ.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τρία μνημονιακά νομοσχέδια και πέντε μνημονιακούς κανονισμούς.

Σκοπός των προτεινόμενων νομοσχεδίων και κανονισμών είναι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων αδειοδότησης, ρύθμισης και εποπτείας των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων από την Υπηρεσία Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, καθώς και στην εισαγωγή των απαραίτητων ρυθμίσεων για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης  της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και των ΣΠΙ μέσω της απόκτησης κεφαλαίου από την Κυπριακή Δημοκρατία.