Πιο ανθρώπινο φόρο ακινήτων επιδιώκει η ΕΔΕΚ- Τι λένε άλλα κόμματα

Ο  Βουλευτής Νίκος Νικολαΐδης, σε δηλώσεις του, τόνισε την ανάγκη που υπάρχει για τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για την ακίνητη ιδιοκτησία, ούτως ώστε να είναι πιο δίκαιο και ορθότερο.

Όπως ανέφερε ο κ.Νικολαΐδης ο νόμος εξακολουθεί να είναι πρόχειρος και άδικος γιατί δεν στηρίζεται σε επαρκή τεκμηρίωση. “Εξακολουθούμε να έχουμε ένα νόμο χωρίς τεκμηριωμένη στόχευση είσπραξης για κάθε κατηγορία ακινήτων και χωρίς τις απαιτούμενες διαφοροποιήσεις που οι σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες επιβάλλουν.”

“Το ΚΣ ΕΔΕΚ, με στόχο να καταστήσει το Νόμο στοιχειωδώς δικαιότερο, θα καταθέσει τις ακόλουθες τρεις τροπολογίες στο κυβερνητικό νομοσχέδιο. Σημειώνουμε ότι ανάλογες τροπολογίες καταθέσαμε και κατά τη συζήτηση του αρχικού νομοσχεδίου τον Απρίλιο, χωρίς όμως η πλειοψηφία της Βουλής να τις στηρίξει.”

Παρακάτω οι νέες προτάσεις του κόμματος:

Η πρώτη τροπολογία αφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας με εισήγηση να απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου ιδιοκτησίας αξίες μέχρι €30.000, ποσό που καλύπτει μια λογικού μεγέθους κατοικία.

Η δεύτερη τροπολογία αφορά στην παραχώρηση φορολογικής έκπτωσης σε ποσοστό 25% για τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος, τους πολύτεκνους και τους μακροχρόνια άνεργους.

Η τρίτη τροπολογία αφορά στην ακύρωση της επιβάρυνσης του 10% στην περίπτωση που ο Έφορος αδικαιολόγητα δεν παρέχει την αναλυτική κατάσταση περιουσιακών στοιχείων στο φορολογημένο.

ΔΗΣΥ: Αξιέπαινη η προσπάθεια της Κυβέρνησης 

Η Βουλή εξετάζει τροποποιητικό νομοσχέδιο για τη φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας. Με την πρόταση αυτή της Κυβέρνησης απαλλάσσονται από κάθε φορολογία 96.392 πρόσωπα, δηλαδή 27% του συνόλου. Ταυτόχρονα καταργείται η ελάχιστη υποχρεωτική πληρωμή φόρου € 75. Με αυτό τον τρόπο η Κυβέρνηση επιδεικνύει, στο πλαίσιο του εφικτού, την απαραίτητη ευαισθησία, μειώνοντας τη συνολική φορολογική επιβάρυνση κατά € 7,2 εκατ. 

Δυστυχώς, παραμένει η «μνημονιακή» υποχρέωση του κράτους να εισπράξει φέτος από φόρο ακίνητης περιουσίας ποσό πέριξ των εκατό εκατομμυρίων.

Ταυτόχρονα σημειώνουμε τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες τις τελευταίες εβδομάδες, αφού χρειάστηκε «από τη μια μέρα στην άλλη» να περάσουμε από περίπου οκτώ χιλιάδες σε 360 χιλιάδες φορολογίες! Είναι επόμενο, τη στιγμή που γίνεται ένα τέτοιο «άλμα» να υπάρξουν και κάποιες παραλείψεις ή και ατέλειες στο όλο σύστημα. 

Η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ότι μετά τη φετινή εκ των πραγμάτων βεβιασμένη φορολόγηση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το πολύ μεγάλο έργο της επικαιροποίησης των αξιών και της όσο γίνεται ακριβούς αποτίμησης όλων των ακινήτων –ένα έργο το οποίο δεν έγινε για πολλά χρόνια. Διαθέτοντας μια τέτοια πλήρη βάση δεδομένων, θα πρέπει να υιοθετήσουμε ένα ορθολογικό σύστημα φορολογίας που δεν θα διέπεται ούτε από στυγνή φοροεισπρακτική λογική ούτε και από καμία διάθεση «τιμωρίας» της ακίνητης περιουσίας. Αλλά θα είναι λογικό και δίκαιο.

Εξυπακούεται ότι με την επικαιροποίηση των αξιών θα μεταβληθούν ριζικά οι φετινοί φορολογικοί συντελεστές. Αλλά, ταυτόχρονα, από την ώρα που θα είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη η φορολογική βάση, θα προκύψει αισθητή μείωση φορολογίας για τις περίπου 260 χιλιάδες πρόσωπα που θα καταβάλουν φορολογία φέτος.

Ο στόχος είναι τριπλός: και η ακίνητη ιδιοκτησία να επιβαρύνεται όσο της αναλογεί και να συμβάλλει στα οικονομικά του κράτους και το κράτος να έχει τα έσοδα που αναλογούν, αλλά και να μην προκύπτουν παράδοξα ή καταδικαστικά αποτελέσματα για τους φορολογούμενους πολίτες ούτε και στρεβλώσεις στην ευρύτερη οικονομία και την ανάπτυξη.

Δηλώσεις του βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργου Περδίκη

Σκοπός της πρότασης νόμου που συζητήθηκε είναι η διεύρυνση των περιπτώσεων που απαλλάσσονται από την επιβολή ή είσπραξη φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, έτσι ώστε να απαλλάσσονται από τη φορολογία η πρώτη κατοικία, όλα τα γεωργικά και κτηνοτροφικά τεμάχια, που χρησιμοποιούνται από αγρότες και κτηνοτρόφους, όλα τα τεμάχια εντός του δικτύου «ΦΥΣΗ 2000», όλα τα τεμάχια που βρίσκονται εντός λευκής ζώνης ανάπτυξης ή ζώνης διατήρησης ή τεμάχια στα οποία έχουν χωροθετηθεί εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκού, θερμοδυναμικού ή αιολικού πάρκου.

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, κατάθεσε επίσης προτάσεις που αφορούν την υποχρεωτική πληροφόρηση του φορολογούμενου πολίτη για την αναλυτική κατάσταση της φορολόγησης της περιουσίας του ανά τεμάχιο.

Ο κ. Περδίκης δήλωσε ότι ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα της νομοθεσίας, είναι ότι ο φορολογούμενος λαμβάνει ειδοποίηση χωρίς να λαμβάνει τη φορολογία που του επιβάλλεται ανά τεμάχιο. Ο κ. Περδίκης ανάφερε επίσης ότι εξασφαλίστηκε ότι  δεν θα υπάρχουν εκμεταλλεύσεις των διοριών και του τόκου πάνω στα απαιτούμενα ποσά.