Κέρδη €13,2 εκ. το α’ εξάμηνο του 2013 ανακοίνωσε η Eurobank Κύπρου

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2013, που ανακοινώθηκαν σήμερα, η τράπεζα κατέχει ισχυρή πλεονάζουσα ρευστότητα και χαμηλή βάση κόστους λειτουργίας.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η Eurobank Κύπρου ισχυροποίησε την ήδη ηγετική της παρουσία στους τομείς των Μεγάλων Επιχειρήσεων, της Διαχείρισης Περιουσίας Ιδιωτών, της Τραπεζικής Διεθνών Εταιρειών και των Κεφαλαιαγορών, «παρά τις εξελίξεις που προέκυψαν από τις αποφάσεις του Μαρτίου που σηματοδότησαν την κυπριακή οικονομία».

Εκφράζεται, εξάλλου η αισιοδοξία, ότι αν συνεχιστεί η υλοποίηση των συμφωνηθέντων, η οικονομία του τόπου θα καταφέρει να εξέλθει από την τρέχουσα κατάσταση πιο σύντομα από ότι αρχικά είχε προβλεφθεί.

Κάτι τέτοιο στηρίζεται, σύμφωνα με την Eurobank Κύπρου, στα αποτελέσματα της πρόσφατης αξιολόγησης της Τρόικας, τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή έχουν δρομολογηθεί αλλά και στην ευελιξία και την ταχύτητα με την οποία προσαρμόζονται οι κυπριακές επιχειρήσεις στα νέα οικονομικά δεδομένα.

«Με όπλα την ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια, την πλεονάζουσα ρευστότητα και την χαμηλή βάση κόστους, που την θωρακίζουν απέναντι στις οποιεσδήποτε επιπτώσεις από το παρόν μακροοικονομικό περιβάλλον και την καθιστούν ικανή να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της, η Eurobank Κύπρου θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά την κυπριακή οικονομία» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ