Όλι Ρεν: Σημαντικό να διασφαλισθεί ρευστότητα στην Κύπρο

“Μετά την επίτευξη αυτών των στόχων και την επιστροφή σε κλίμα εμπιστοσύνης, μπορεί να αναμένεται από τις τράπεζες να ξεκινήσουν και πάλιν την κανονική ροή πιστώσεων προς την οικονομία”, δήλωσε ο κ. Ρεν απαντώντας προς την Ευρωβουλευτή Αντιγόνη Παπαδοπούλου, η οποία είχε θέσει τέσσερα βασικά ερωτήματα για τους πιθανούς κινδύνους και τις επιπτώσεις από την συγχώνευση της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Όλι Ρεν, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της κ. Παπαδοπούλου, κρατά αποστάσεις από τη διαδικασία συγχώνευσης της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας, ωστόσο εκτιμά πως διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα στο τραπεζικό σύστημα, έστω κι αν η νέα τράπεζα Κύπρου έχει μερίδιο αγοράς περίπου 40%.

Η κ. Παπαδοπούλου είχε ερωτήσει εάν συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το συμπέρασμα της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων που διόρισε η Κεντρική Τράπεζα, ότι η συγχώνευση αυτή είναι ενδεχομένως εκτεθειμένη σε νομική αμφισβήτηση.

“Συμφωνεί η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή με την εκτίμηση ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να δημιουργηθεί μια τράπεζα με δεσπόζουσα θέση στην αγορά της Κύπρου, γεγονός που θα μπορούσε αργότερα να δημιουργήσει προβλήματα στον ανταγωνισμό και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας;”, ερώτησε η Κυπρία Ευρωβουλευτής.

Τα άλλα δύο ερωτήματα ήσαν εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός, γιατί επιτράπηκε να γίνει η συγχώνευση, παρότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση προς την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ και τι προτίθεται να πράξει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει έναν ανταγωνιστικό και αποδοτικό τραπεζικό τομέα στην Κύπρο;

Στην απάντησή του, ο Επίτροπος Ρεν αναφέρει πως η συγχώνευση μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας πραγματοποιήθηκε με την ευθύνη των κυπριακών Αρχών, σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία.

Παράλληλα, διαπιστώνει και ο ίδιος ότι η συνδυασμένη νέα οντότητα θα έχει πράγματι μερίδιο αγοράς περίπου 40%, ωστόσο, όπως αναφέρει, “η νέα Τράπεζα Κύπρου θα λειτουργεί σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα έχει άμεσους ανταγωνιστές την Ελληνική Τράπεζα, τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα και τα αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα”.

Όπως ανέφερε ο κ. Ρεν, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, η συναλλαγή δεν είχε τη διάσταση που απαιτεί κοινοποίηση σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί συγχωνεύσεων, η οποία εφαρμόζεται μόνον εάν επιτυγχάνονται ορισμένα όρια του κύκλου εργασιών.

Καλοδεχούμενα τα στοιχεία για την ανάπτυξη, αλλα η κρίση δεν έχει τελειώσει

Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ολι Ρεν χαιρέτησε σήμερα τα στοιχεία της Εurostat για την έξοδο της Ευρωζώνης από την ύφεση, ωστόσο θεωρεί ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει ακόμη και πως τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα στοιχεία της Εurostat για το ΑΕΠ επιβεβαιώνουν τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν για μια σταδιακή επιστροφή στην ανάπτυξη από το δεύτερο εξάμηνο του 2013, δήλωσε, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια καλοδεχούμενη εξέλιξη, η οποία δεν επιτρέπει ωστόσο κανένα εφησυχασμό με δεδομένη την δραματική κατάσταση της ανεργίας.

 

Σύμφωνα με τον κ. Ρεν είναι τουλάχιστον πρόωρο για να πούμε ότι η κρίση έχει τελειώσει και πως για να υπάρξουν πραγματικά οφέλη και η ανάπτυξη να είναι βιώσιμη, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες σε τρία μέτωπα: Επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ανάπτυξη και απασχόληση, διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση και διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα υγιή δημόσια οικονομικά και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, συνέχισε ο Αντιπρόεδρος της, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητος ο πρόσθετος χρόνος που παρέχεται στα κράτη μέλη να διορθώσουν τα υπερβολικά τους ελλείμματα, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για μεταρρυθμίσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ