Διαβάστε στο 24Η τα νέα διατάγματα περιοριστικών μέτρων που εξέδωσε ο ΥΠΟΙΚ

Περαιτέρω χαλαρώσεις που θα διευκολύνουν την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, περιλαμβάνουν τα διατάγματα επιβολής περιοριστικών μέτρων στις εγχώριες και στις ξένες τράπεζες, που εξέδωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Οικονομικών.

Τα Διατάγματα τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου θα ισχύσουν για 28 ημέρες.

Ειδικότερα, τα διατάγματα επιτρέπουν στους τρεχούμενους λογαριασμούς, που θα ανοίγονται σε περίπτωση λήψης δανείου, να χρησιμοποιούνται τόσο για την εξυπηρέτηση του δανείου όσο και για τη συνήθη δραστηριότητα του πελάτη, αλλά όχι για καταθετικούς σκοπούς.

Επίσης, τα κεφάλαια στο λογαριασμό μπορούν να κατατίθενται σε μετρητά ή να μεταφέρονται από λογαριασμούς του εξωτερικού ή από άλλους λογαριασμούς εντός της Δημοκρατίας, και θα υπόκεινται στα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα.

Σημειώνεται όμως ότι το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού δεν θα υπερβαίνει ανά πάσα στιγμή το υπόλοιπο του δανείου.

Διαβάστε τα διατάγματα εδώ και εδώ