Εγκρίθηκαν οι προϋπολογισμοί του ΧΑΚ και του Οργ. Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Το 24Η σου χαρίζει 20€ για τις πρώτες σου αγορές στο Odelo, το 1ο παγκύπριο online supermarket. 

Εγκρίθηκε σήμερα το απόγευμα από την Ολομέλεια της Βουλής ο ετήσιος προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) για το 2014, με προβλεπόμενες δαπάνες 7.219.754 ευρώ και έσοδα 6.179.047 ευρώ.

Υπέρ της ψήφισης του σχετικού κυβερνητικού νομοσχεδίου σε νόμο τάχθηκαν 40 Βουλευτές από τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΚΣ ΕΔΕΚ, ΕΥΡΩΚΟ και Συμμαχία Πολιτών, ενώ το Κίνημα Οικολόγων – Περιβαλλοντιστών τήρησε αποχή. Δεν υπήρξαν ψήφοι εναντίον.

Από τον Πρόεδρο του ΧΑΚ, η Βουλή είχε ενημερωθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ημικρατικού αυτού οργανισμού αναγνωρίζει την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων ενίσχυσης των εσόδων του και ότι προχωρεί στο σχεδιασμό νέων υπηρεσιών και προϊόντων, προκειμένου να αναστραφεί κατά το δυνατόν η αρνητική οικονομική εικόνα που επικρατεί και να προκύψουν νέες πηγές εσόδων, καθώς και νέες επενδύσεις στην κυπριακή χρηματαγορά

Το ΔΣ του ΧΑΚ έχει ήδη αναθέσει σε εξειδικευμένο οίκο την εκπόνηση μελέτης αναφορικά με τη στρατηγική πορεία του ΧΑΚ και όπως είχε αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής του ΧΑΚ στην  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, στο πλαίσιο των προσπαθειών για αύξηση των εσόδων του, το ΧΑΚ έχει προχωρήσει στην εγγραφή των πρώτων αμοιβαίων κεφαλαίων, έχει δε καταρτίσει στρατηγικούς σχεδιασμούς, για να προωθηθεί η λειτουργία Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων, καθώς και η δημιουργία Αγοράς Παράγωγων Προϊόντων, ενώ προωθείται και η σύνδεση του ΧΑΚ με άλλα Αποθετήρια.

Τα έσοδα του ΧΑΚ αναμένεται να προκύψουν από ετήσιες συνδρομές και άλλα δικαιώματα κατά 3.725.803 ευρώ, από άλλα τέλη για αμοιβαία κεφάλαια 535.000 ευρώ, από τόκους εισπρακτέους 353.850 ευρώ, ενώ υπολογίζονται και διάφορα άλλα έσοδα 1.279.420 ευρώ.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του Χρηματιστηρίου για το έτος 2014 αναλύονται σε τακτικές δαπάνες 5.577.109 ευρώ, σε αναπτυξιακές δαπάνες 1.592.645 ευρώ και σε μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 50.000 ευρώ.

Οι τακτικές δαπάνες αφορούν αποδοχές προσωπικού 3.842.774 ευρώ, διάφορα έξοδα 1.170.764 ευρώ και έξοδα λειτουργίας γραφείου 355.752 ευρώ, ενώ οι αναπτυξιακές δαπάνες καλύπτουν μηχανογραφικό εξοπλισμό και υπηρεσίες 710.000 ευρώ, την υλοποίηση στρατηγικών σχεδιασμών 580.000 ευρώ και δαπάνες για ανέγερση του νέου οικήματος του ΧΑΚ 178.645 ευρώ.

Οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν μείωση κατά 14,2% σε σχέση με το 2013, ενώ οι αναπτυξιακές δαπάνες είναι μειωμένες κατά 6,5% σε σχέση με το ίδιο έτος.

Κατά το 2013, η συνολική αξία διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ περιορίσθηκε στα 63 εκατομμύρια ευρώ. σε σχέση με 261 εκατομμύρια ευρώ το 2012, η κεφαλαιοποίηση μειώθηκε στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑΚ περιορίσθηκαν κατά το έτος 2013 στις 102 σε σχέση με 112 το 2012.

 

Έγκριση προϋπολογισμού ΟΧΣ με δαπάνες 9.377.828 ευρώ και έσοδα 13.549.954 ευρώ 

Έχοντας ενώπιόν της το αναθεωρημένο κείμενο του προϋπολογισμού του ΟΧΣ, που με επιστολή του, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2014, κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή και στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί ρυθμίσεις κατ` αναλογία με τις ρυθμίσεις που ενσωματώθηκαν στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2014, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα σήμερα το απόγευμα τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), που, για το έτος 2014, προβλέπει συνολικές δαπάνες 9.377.828 ευρώ και έσοδα 13.549.954 ευρώ.

Το νομοθετικό σώμα έχει ενημερωθεί από τον ΟΧΣ ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πελατών του ξεπέρασαν το 25%, ενώ οι καθυστερημένες δόσεις δανείων για το έτος 2013 ανήλθαν στο 6% του συνολικού δανεισμού.

Από τον Οργανισμό εξετάζεται κάθε περίπτωση μη εξυπηρετούμενου δανείου χωριστά και γίνονται προσπάθειες, όπου κριθεί αναγκαίο, για παγοποίηση των δόσεων ή για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής. 

Τα έσοδα του ΟΧΣ προέρχονται κυρίως από τόκους (€8.097.954), αμοιβές για υπηρεσίες δανείων του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (€3.500.000) και από διάφορες άλλες πηγές (€1.000.000), ενώ οι δαπάνες του οργανισμού αφορούν αποδοχές προσωπικού (€5.110.328), δαπάνες διαχείρισης (€1.494.500), αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού (€2.673.000) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€100.000).

Από το σύνολο των δαπανών του ΟΧΣ, τα 2.673.000 ευρώ θα δοθούν για την ανέγερση κτιρίου των κεντρικών γραφείων και του υποκαταστήματος της Λευκωσίας, καθώς και για την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού.  Η ανέγερση του κτιρίου είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2014.

Τα προϋπολογιζόμενα χρηματικά υπόλοιπα (μετρητά στο Ταμείο και καταθέσεις σε Τράπεζες) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 ανέρχονταν στα 210.000.000 ευρώ, ενώ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 αναμένεται να είναι στα 200.000.000 ευρώ.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο Πρόεδρος του ΟΧΣ ενημέρωσε τους Βουλευτές ότι ο Οργανισμός διασφαλίζει τη βιωσιμότητά του με την παροχή χαμηλότοκων δανείων και με νοικοκυρεμένη οικονομική πολιτική, διατηρώντας παράλληλα τον κοινωνικό του ρόλο. 

Κατά το 2013 οι καταθέσεις στον Οργανισμό ανήλθαν στα 890.000.000 ευρώ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 18,8% και η ρευστότητα ξεπέρασε το 20%.

Πηγή: KYΠΕ