Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: Θα υπάγεται στη Μονάδα Διαχείρισης

 

{loadposition ba_textlink}

Νομοσχέδιο με το οποίο θα υπάγεται ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, υπό τη Μονάδα Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών ιδρυμάτων, και το οποίο εγκρίθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου από το Υπουργικό Συμβούλιο, απέστειλε στη Βουλή προς έγκριση το Υπουργείο Οικονομικών.

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «O περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014», έχει ως σκοπό την τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι ώστε ο όρος πιστωτικό ίδρυμα και οι σχετικές διατάξεις του Νόμου να καλύπτουν, εκτός από τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έλαβαν ή αναμένεται να λάβουν κεφαλαιακή ενίσχυση με βάση τον περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμο και τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει στην ιδιοκτησιακή του δομή δυνάμει άλλης νομοθεσίας.

Ο υπό τροποποίηση νόμος προέκυψε από την πρώτη αξιολόγηση του Μνημονίου τον Ιούλιο του 2013, ως προαπαιτούμενη ενέργεια για την παραχώρηση του ποσού του €1,5 δις για την ανακεφαλαιοποίηση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και των ΣΠΙ.

Η Μονάδα Διαχείρισης με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, ουσιαστικά, διαχειρίζεται τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ), μετά την ανακεφαλαιοποίηση του Τομέα.

Για σκοπούς ίσης μεταχείρισης μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία μέτοχος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της οικονομικής τους κατάστασης, γίνεται εισήγηση από τη Μονάδα Διαχείρισης όπως τροποποιηθεί ο σχετικός Νόμος έτσι ώστε να καλύπτει και τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία η Δημοκρατία είναι μέτοχος, ανεξαρτήτως του Νόμου που έχει χρησιμοποιηθεί για να καταστεί μέτοχος. Ουσιαστικά με το επισυναπτόμενο νομοσχέδιο, θα υπάγεται κάτω από τη Μονάδα Διαχείρισης και τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου και ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο έτυχε διαβούλευσης με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Τρόικα καθώς και νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Πηγή: KYΠΕ