Ενισχύει τη διαχείριση των ΜΕΔ ο Οργ. Χρηματ. Στέγης, στο 3,75% το επιτόκιο

{loadposition ba_textlink}

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ενισχύει, μέσω αγοράς υπηρεσιών, τη διαχείριση των καθυστερήσεων με στόχο τον περιορισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, δήλωσε ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λοΐζος Παπαχαραλάμπους.

Όπως αναφέρθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, στόχος είναι η πρόσληψη δέκα ατόμων για διαχείριση των καθυστερήσεων, προκειμένου το ποσοστό κάλυψης των επισφαλών δανείων να ανέλθει στο 20% μέχρι το τέλος του 2015 ύστερα από παρότρυνση της Κεντρικής Τράπεζας.

Για το σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λοΐζος Παπαχαραλάμπους είπε ότι θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός στη Βουλή.

Ειδικότερα, ο κ. Παπαχαραλάμπους είπε ότι αν και Οργανισμός δημοσίου δικαίου, ο Οργανισμός λειτουργεί ως τράπεζα παραχώρησης αποκλειστικά στεγαστικών δανείων υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας και για αυτό προέκυψαν οι εποπτικές ανάγκες.

Ο Οργανισμός διαβεβαίωσε πως τα δάνεια καλύπτονται πλήρως από εξασφαλίσεις αφού παραχωρεί αποκλειστικά ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια.

Παράλληλα, ο Οργανισμός προχώρησε στη μείωση επιτοκίων στεγαστικών δανείων στο 3.75% από το 4,25% με ισχύ από τις αρχές Απριλίου. Αναφέρθηκε ακόμη ότι σήμερα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού τα νέα προϊόντα δανείων με τα νέα επιτόκια, τα οποία όμως θα περιλαμβάνουν περισσότερες προϋποθέσεις.

Η κεφαλαιακή επάρκεια του οργανισμού ανέρχεται στο 18% ήτοι €90 εκ. ενώ υπάρχει μαξιλάρι €18 εκ.

Τα δάνεια του οργανισμού ανέρχονται σε €776 εκατομμύρια, ενώ οι καταθέσεις ανέρχονται σε €900 εκ. με το ποσοστό δανείων προς καταθέσεις να ανέρχεται στο 86%. Παράλληλα ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανέρχεται στο 28% του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής Ανδρέας Γεωργίου, ο πυρήνας του προβλήματος του οργανισμού αποτελείται από 350 – 400 δάνεια με μέσο υπόλοιπο 132.000, ύψους €60 εκ.

«Αυτός είναι ο σκληρός πυρήνας των ΜΕΔ για τα οποία οι προβλέψεις μας ανέρχονται σε 19%», είπε.

Είπε ακόμη ότι το ποσοστό κάλυψης ΜΕΔ ανέρχεται στο 12%.

Όπως αναφέρθηκε, οι προβλέψεις του οργανισμού ανέρχονταν στα 17 εκ το 2014 και μετά από παρότρυνση του Γενικού Ελεγκτή και της Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσουμε τις πρόνοιες έχουμε διπλασιάσει τις πρόνοιες στα 32 εκ.

Ο κ. Παπαχαλάμπους είπε ότι ο Οργανισμός σκοπεύει να προχωρήσει στον διορισμό του Γενικού Διευθυντή αλλά και στην τοποθέτηση δύο εκτελεστικών μελών του Συμβουλίου.

Ο προϋπολογισμός προνοεί έσοδα ύψους 19,86 εκ. σε σύγκριση €13,55 εκ το 2014, ενώ οι δαπάνες ανέρχονται σε €6,07 εκ σε σύγκριση με €9,37 εκ. Η μείωση των δαπανών οφείλεται στο ότι το 2014 ο Οργανισμός προχώρησε στην ανέγερση νέων κτηρίων το προηγούμενο έτος. Μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν τα έσοδα από τόκους, τα οποία αυξήθηκαν στα 15,8 εκ από τα €8,01 το 2014. Εξηγήθηκε ότι η μεγάλη αυτή διαφορά οφείλεται στο ότι δεν υλοποιήθηκε πρόνοια για αναστολή τόκων που είχε περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2014.

Πηγή: KYΠΕ