Στα €10.478.000 η συνολική εξωτερική χρηματοδότηση για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

{loadposition ba_textlink}

Για ραγδαία αύξηση ερευνητικών προγραμμάτων και κονδυλίων επιχορήγησης της έρευνας τα τελευταία χρόνια, αναφέρεται σε ανακοίνωση του το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, το 2014, η συνολική εξωτερική χρηματοδότηση που εισέρρευσε στα ταμεία του Πανεπιστημίου Κύπρου, από ευρωπαϊκά/διεθνή ερευνητικά προγράμματα και από προγράμματα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, ανέρχεται στα €10.478.000.

Όπως αναφέρεται, το ποσό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό δεδομένου ότι προηγήθηκε σημαντικός περιορισμός των προσκλήσεων του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο, το 2013, ενόψει της λήξης και αντικατάστασής του από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 αλλά και η οικονομική κρίση που με το κούρεμα των καταθέσεων τον Μάρτη του 2013 και με σοβαρές μειώσεις στις εθνικές ανταγωνιστικές χορηγίες του ΙΠΕ.

Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει σε 128 ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα εξωτερικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, με τη συνολική χρηματοδότηση που εισέρρευσε στα ταμεία του κατά το 2014, να ανέρχεται στα €7.577.437.

Μεταξύ άλλων, το Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούμενα μέσα από τον ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο, ERASMUS+ και το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (LLP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ερευνητικά προγράμματα αιχμής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) και EUROCORES (European Collaborative Research), JPI και TEAMING καθώς επίσης και στα Διαρθρωτικά Προγράμματα.

Το Πανεπιστήμιο, μέσα από την επιτυχή του συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, έχει τετραπλασιάσει τα τελευταία χρόνια τη χρηματοδότησή του για την έρευνα, βελτίωσε τα επίπεδα αριστείας και συμμετείχε ενεργά στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ερευνητικό γίγνεσθαι. Επιπλέον, με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης και ERASMUS + καθώς, επίσης, και μέσα από τις Δράσεις Marie Curie, προσφέρει την ευκαιρία σε σημαντική μερίδα ερευνητών για αμφίδρομες ανταλλαγές και κινητικότητα, αλλά και για δημιουργία νέων συνεργασιών, τόσο μεταξύ πανεπιστημίων όσο και με τον ευρύτερο βιομηχανικό χώρο.

Σημαντική χρηματοδότηση από τους πόρους του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) διοχετεύεται προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω των ανταγωνιστικών προσκλήσεων για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, που προκηρύσσει το Ίδρυμα. Κατά το 2014, η συνολική χρηματοδότηση που καταβλήθηκε ανέρχεται σε €2.900.563 για 101 ερευνητικά προγράμματα από το εν λόγω Ίδρυμα.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσιάζει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, επικεντρώνεται σε πολλαπλούς τομείς έρευνας με την ανάλογη κατανομή πόρων και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αναδιάρθρωση της Κυπριακής οικονομίας και στο μετασχηματισμό της σε οικονομία της γνώσης.

«Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τόσο για Κύπριους επιστήμονες, όσο και για επιστήμονες άλλων χωρών», σημείωσε ο Πρύτανης. Σύμφωνα με τον Πρύτανη, η πολιτική έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην προώθηση της αριστείας των ερευνητικών ομάδων, εργαστηρίων κλπ, για την παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων με διεθνή αναγνώριση και στην ανταγωνιστική ανταπόκριση του Πανεπιστημίου σε διεκδικήσεις χρηματοδοτήσεων. «Αυτή η εξωτερική χρηματοδότηση θα δώσει στους ερευνητές τη δυνατότητα να εδραιώσουν τις δικές τους ομάδες και να αναπτύξουν περαιτέρω τις καλύτερες ιδέες τους», κατέληξε.

Πηγή: KYΠΕ