Το ΑΚΕΛ θα καταψηφίσει τον κρατικό προυπολογισμό για το 2016

 

{loadposition ba_textlink}

Την απόφαση της Ολομέλειας, η οποία συνήλθε σήμερα και συζήτησε το θέμα αυτό, ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Σταύρος Ευαγόρου.

Η συζήτηση, ανέφερε ο κ. Ευαγόρου, διεξήχθη στη βάση ολοκληρωμένου εγγράφου που ετοιμάστηκε από το Γραφείο Οικονομικών Μελετών της Κ.Ε., στο οποίο αναλύονται η διεθνής οικονομική κατάσταση, η πορεία της κυπριακής οικονομίας με παράλληλη ανάλυση των τομέων και κλάδων της οικονομίας, και μια λεπτομερής παρουσίαση του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά Υπουργείο και Τμήμα.

Στη βάση της συζήτησης και των τοποθετήσεων που έγιναν, είπε, η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ κατέληξε σε σειρά εκτιμήσεων, παρατηρήσεων και συμπερασμάτων:

“Σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται ασθενική ανάπτυξη, η οποία βασίζεται στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι οποίες ωστόσο σημειώνουν επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης τους. Οι κοινωνικές ανισότητες εντείνονται, οδηγώντας εκατομμύρια ανθρώπους στη φτώχεια και στη διαβίωση σε συνθήκες στέρησης και δυστυχίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κρίση έχει μεγαλύτερη διάρκεια λόγω των ακολουθούμενων νεοφιλελεύθερων οικονομικών επιλογών. Ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη οι προοπτικές ανάκαμψης παραμένουν χαμηλές.

Το πλαίσιο που καθορίζεται από πλευράς ΕΕ σε συνδυασμό με τις οικονομικές πολιτικές που επιβάλλονται συμβάλλουν στην περαιτέρω ένταση της επίθεσης σε βάρος των φτωχών, των εργαζομένων και υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου. Η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σήμερα σε μια περίοδο ανακατανομής πλούτου και εισοδημάτων προς όφελος των λίγων και προνομιούχων. Το 10% των πιο προνομιούχων είδε τα εισοδήματα του να αυξάνονται εις βάρος των υπολοίπων που επωμίστηκαν το βάρος της κρίσης.

Με την εφαρμογή του μνημονίου και των αντίστοιχων οικονομικών πολιτικών, στόχος της Κυβέρνησης είναι το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου και η δημιουργία συνθηκών επέκτασης της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Οι επιπτώσεις των μέτρων που πήρε η Κυβέρνηση έχουν δημιουργήσει σοβαρές δυσκολίες στα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιδρούν αρνητικά στο βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας. Η αγοραστική δύναμη των μισθών έχει επιστρέψει στα επίπεδα του 1996, ενώ 234.000 συνάνθρωποι μας βρίσκονται στο όριο της φτώχειας. Ταυτόχρονα, στα πλαίσια του μνημονίου, η καταστροφή της παραγωγής είναι τεράστια.

Το δημόσιο χρέος συνεχίζει την ανοδική του πορεία και σήμερα έχει ξεπεράσει το 100% του ΑΕΠ, φθάνοντας σήμερα το 109,7%. Η συνεχής αύξηση του χρέους μειώνει επίσης τις προοπτικές ανάπτυξης, αφού ένα μεγάλο μέρος των δημόσιων πόρων αποτελεί τη δαπάνη για τοκοχρεολύσια.

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο παρουσιάζει βελτίωση, εντούτοις το κόστος στην ανάπτυξη όσο και στην κοινωνική συνοχή είναι δυσβάστακτο. Η ένταση των μέτρων λιτότητας συνεχίζει να έχει ισχυρή επίδραση στην αγορά εργασίας, τόσο στο μέγεθος της απασχόλησης όσο και στο μέγεθος της ανεργίας. Η πολιτική που ακολουθήθηκε από την Κυβέρνηση επιδείνωσε τις συνθήκες απασχόλησης, και μέσα από την ένταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης.

Ταυτόχρονα, η μείωση μισθών στην κυπριακή οικονομία, επηρεάζει πρώτα και κύρια την ικανότητα αποπληρωμής του ιδιωτικού χρέους και κατ’ επέκταση μειώνει τη φερεγγυότητα των κυπριακών νοικοκυριών.

Η μείωση του εργατικού κόστους δεν βελτίωσε την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας, αλλά αντίθετα συνέβαλε στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους για τις επιχειρήσεις. Για τα επόμενα έτη προμετωπίδα της Κυβέρνησης θα αποτελέσει η εφαρμογή νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων, όπως οι ιδιωτικοποιήσεις, η εφαρμογή των εκποιήσεων και η περαιτέρω απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Ο προϋπολογισμός για το 2016 περιλαμβάνει και πάλι μειωμένες δαπάνες για δημόσιες επενδύσεις και κοινωνικές παροχές. Είναι ως εκ τούτου ακόμα ένας αντιαναπτυξιακός προϋπολογισμός λιτότητας. Στο κομμάτι των δαπανών ο προϋπολογισμός του 2016 ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία με τους προηγούμενους. Η ανυπαρξία αναπτυξιακών δαπανών, παρά τη μερική αύξηση σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, αποτυπώνει και την αδυναμία του κράτους να καταστεί αρωγός της ανάπτυξης.

Οι κοινωνικές παροχές συνεχίζουν τη συρρίκνωση των προηγούμενων ετών κατά €42 εκ. σε αντιδιαστολή της αύξησης σε λειτουργικές δαπάνες κατά €225 εκ. σε σχέση με το 2014 και ιδιαίτερα σε αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών που καταγράφει αύξηση €30 εκ. σε σχέση με το 2014”.

Με βάση τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ εκτιμά ότι: “Προτεραιότητα στις σημερινές συνθήκες θα πρέπει να είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και η ανακατανομή του πλούτου ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη. Ως εκ τούτου, η κατανομή των δαπανών οφείλει να εξυπηρετεί τη στήριξη των εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Παράλληλα θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αξιοποίηση δημόσιων πόρων για την ανάπτυξη αντί της δημιουργίας υπέρμετρων πλεονασμάτων στα δημόσια ταμεία, που στόχο έχουν τα εύσημα της Τρόικας εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Την ίδια ώρα τα έσοδα του κράτους θα πρέπει να αποτελέσουν το προϊόν μιας προοδευτικής φορολογίας που θα επιμερίζει τα βάρη της κρίσης ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός”.

“Στη βάση των πιο πάνω, η Ολομέλεια της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ αποφάσισε ομόφωνα την καταψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2016. Παράλληλα”, κατέληξε ο κ. Ευαγόρου, “θα καταθέσουμε προτάσεις για μείωση και δέσμευση κονδυλίων με στόχο τον καλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο”.

Πηγή: KYΠΕ