Άρχισε η συζήτηση επί του τελευταίου κρατικού προϋπολογισμού επί μνημονίου

{loadposition ba_textlink}

Η έναρξη της συζήτησης επί του προϋπολογισμού ξεκίνησε το απόγευμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Άγγελο Βότση να διαβάζει την εισηγητική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Οι συνολικές δαπάνες για το 2016 παρουσιάζουν μείωση κατά 0,4%, σε σύγκριση με το 2015, ενώ αύξηση κατά 1,4% παρουσιάζουν τα έσοδα για το 2016.

Η Επιτροπή Οικονομικών αναγνωρίζει ότι ο προϋπολογισμός για το 2016 αποτελεί έναν οριακά ελλειμματικό προϋπολογισμό με οριακά αυξημένα προϋπολογιζόμενα έσοδα και οριακά μειωμένες συνολικές δαπάνες, οι οποίες οφείλονται στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, για το 2017 και 2018, σύμφωνα με το ΜΔΠ 2016-2018, οι συνολικές δαπάνες προϋπολογίζονται σε € 7.506.552.997 και € 7.688.665.800, αντίστοιχα.

Το ΑΕΠ προβλέπεται για το 2016 σε € 17.796,5 εκατομ. έναντι €17.422,0 εκατομ. για το 2015 και € 17.506,3 εκατομ. για το 2014.

Όπως διαπιστώνει η Επιτροπή Οικονομικών, η Κύπρος διανύει το τρίτο και τελευταίο έτος του προγράμματος στήριξης, καθώς σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών αναμένεται ότι εντός του 2016 θα καταστεί δυνατή η έξοδος της χώρας από αυτό.

Αναφέρεται ότι μετά από μία μακρά περίοδο ύφεσης διάρκειας τεσσάρων ετών, ο δείκτης οικονομικής ανάπτυξης παρουσιάζεται θετικός για το 2015.

Προστίθεται ότι η περαιτέρω σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος σε συνδυασμό με την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση κεφαλαίων, η επανάκτηση της πρόσβασης της Κύπρου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, οι πρόσφατες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου από τους οίκους αξιολόγησης, καθώς και οι πρόσφατες θετικές αξιολογήσεις του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, αποτελούν θετικές εξελίξεις για την κυπριακή οικονομία.

Παρά ταύτα, επισημαίνεται ότι το εξωτερικό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα λόγω κυρίως των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, των σχέσεων Ρωσίας – Τουρκίας, των τρομοκρατικών επιθέσεων, καθώς και της μεταναστευτικής κρίσης, γεγονότα που ενδέχεται να αποτελέσουν παράγοντα επηρεασμού της πορείας της κυπριακής οικονομίας.

Μεταξύ των προκλήσεων που η κυπριακή οικονομία καλείται να αντιμετωπίσει για το 2016, περιλαμβάνονται σημαντικά εσωτερικά προβλήματα και προκλήσεις όπως τα ψηλά επίπεδα ανεργίας, ο κίνδυνος φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού και ο μεγάλος αριθμός μη εξυπηρετούμενων δανείων, η προώθηση και εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μεταξύ άλλων στον τομέα της υγείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της δημόσιας διοίκησης, στις συντάξεις, καθώς και τη διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας.

Όπως είπε ο κ. Βότσης κατά την ανάγνωση της έκθεσης, η κυπριακή οικονομία για το 2015 αναμένεται να παρουσιάσει ανάκαμψη, με τον ρυθμό ανάπτυξης για το 2015 να εκτιμάται, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα μακροοικονομικής αναπροσαρμογής, στο 0,5% του ΑΕΠ. Οι προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών παρουσιάζονται πιο αισιόδοξες αναμένοντας η ανάπτυξη να προσεγγίσει το 1,5% του ΑΕΠ.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2015, παρόλο που αναμένεται να καλύψει τον επικαιροποιημένο στόχο για -0,9% του ΑΕΠ, παρουσιάζεται αυξημένο σε σχέση με -0,2% του ΑΕΠ για το 2014 λόγω του χαμηλότερου μερίσματος που το κράτος θα λάβει από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, των αποζημιώσεων προς τους εργαζομένους των Κυπριακών Αερογραμμών, καθώς και της μείωσης των κρατικών εσόδων.

Το δημόσιο χρέος για το 2015 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €18,8 δις και να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με το 2014, ενώ αναμένεται να μειωθεί στο 106,3% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 107,5% για το 2014.

Σύμφωνα με το ΜΔΠ 2016-2018 για το 2016 προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω και να φτάσει στο 105,1% του ΑΕΠ.

Η εισηγητική έκθεση αναφέρει ότι καταγράφεται πρόοδος ως προς τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, επισημαίνεται όμως η ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών για περαιτέρω μείωσή του ,έτσι που να περιοριστεί σε ποσοστό μικρότερο του 100% του ΑΕΠ.

Η ανεργία για το 2015 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 16%, σε σύγκριση με 16,1% για το 2014, ενώ για το 2016 προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 15%.

Στα συμπεράσματα της Επιτροπής Οικονομικών, αναφέρεται εξάλλου ότι το οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου έχει αρχίσει να σημειώνει τα πρώτα σημάδια βελτίωσης και ανάκαμψης, παρά το γεγονός ότι ουσιαστικές προκλήσεις και προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται, τα οποία θα πρέπει να τύχουν αποτελεσματικής διαχείρισης.

Προστίθεται ότι ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2016 αποτελεί τον τελευταίο κρατικό προϋπολογισμό ο οποίος κατατίθεται στα πλαίσια του συναφθέντος μνημονίου συναντίληψης και του προγράμματος οικονομικής στήριξης της Κύπρου, ο οποίος ωστόσο έχει καταρτιστεί στη βάση των προβλέψεων του επικαιροποιημένου μακροοικονομικού προγράμματος προσαρμογής του Ιουλίου του 2015.

Οι τελικές θέσεις όλων των κοινοβουλευτικών πλευρών θα διατυπωθούν κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού που ακολουθεί στην ολομέλεια του σώματος και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, Πέμπτη.

Πηγή: KYΠΕ