Μείωση στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2015

{loadposition ba_textlink}

Σύμφωνα με τη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για το Νοέμβριο 2015, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2015 ήταν €4.668,3εκ. σε σύγκριση με €4.756,9εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2015 ήταν €1.590,7εκ. σε σύγκριση με €1.333,5εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014.

Κατά το μήνα Νοέμβριο 2015 οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών ήταν €429,1εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το μήνα Νοέμβριο 2015 ήταν €131,3εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €75,4εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €55,9εκ.

Πηγή: KYΠΕ