Μείωση στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου του 2015

{loadposition ba_textlink}

Το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2015 έφτασε στα €3.396, 5 εκ. σε σχέση με €3.701, 5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις για το 2015 έφθασα στα €5.114 εκ, ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές έφθασαν στα €1.717,5 εκ.

Για το μήνα Δεκέμβριο 2015, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €445,7 εκ., εκ των οποίων €336,3 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €109,4 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €126,8 εκ., εκ των οποίων €60,5 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €66,3 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου για το Δεκέμβριο του 2015 ήταν €318,9 εκ., σε σχέση με €278.1 εκ. το Δεκέμβριο του 2014.

Πηγή: KYΠΕ