Μείωση στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το 2015

{loadposition ba_textlink}

Στα €5.111,7εκ. έφτασαν οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου -Δεκεμβρίου 2015 σε σύγκριση με €5.144,6εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015 ήταν €1.736,3εκ. σε σύγκριση με €1.443,2εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014.

Κατά το μήνα Δεκέμβριο 2015 οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) ήταν €442,3εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το μήνα Δεκέμβριο 2015 ήταν €129,9εκ.

Πηγή: KYΠΕ

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €64,1εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €65,8εκ.