Καδής: Καμία προσπάθεια συγκάλυψης – Διαφανείς οι διαδικασίες για απόσπαση στις Βρυξέλλες

Επισημαίνεται ακόμη ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενεργεί μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και με προσήλωση στις αρχές της χρηστής διοίκησης.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το γεγονός πως η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου ζήτησε την γνώμη της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προτού παραδώσει τα προσωπικά στοιχεία όλων των υποψηφίων στον Γενικό Ελεγκτή και όχι μόνο του επιλεγέντος προσώπου, “ουδεμία σχέση είχε με οποιαδήποτε απόπειρα συγκάλυψης του θέματος”.

Ο ανεξάρτητος θεσμός του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στόχο έχει να παρέχει συμβουλές στα Υπουργεία, έτσι ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τυχόν χειρισμούς τους που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, αναφέρει το Υπουργείο. Προσθέτει ότι από την ίδια την Επίτροπο, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει πληροφορηθεί ότι συνεχώς διάφορα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμοί τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα απευθύνονται σε αυτήν, για παροχή παρόμοιων συμβουλών.

“Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι το ενδεχόμενο παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων είναι ένα σοβαρό ζήτημα που λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις χώρες της ΕΕ σε σχέση με τον παράγοντα διαφάνειας. Επί του θέματος αυτού έχουν εκδοθεί πολυάριθμες αποφάσεις από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εξάλλου, η νομοθεσία για την οποία κάνει λόγο το δημοσίευμα, αναφέρεται στην παροχή στοιχείων και πληροφοριών και όχι προσωπικών δεδομένων”, αναφέρει η ανακοίνωση.

Περαιτέρω το Υπουργείο αναφέρει πως η Γενική Διευθύντρια έχει ήδη απευθυνθεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ζητώντας γνωμάτευση για τον τρόπο χειρισμού ανάλογων θεμάτων που άπτονται προσωπικών δεδομένων.

ΚΥΠΕ