Γ. Στυλιανού : Οικονομική διαφάνεια στην Κισσόνεργα

Το λογιστικό τμήμα του Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας έχει ήδη προβεί σε προκαταρκτική αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Στυλιανού, ειδικά σε ότι αφορά τα δάνεια και τις οικονομικές υποχρεώσεις.

Επιπρόσθετα, συνέχισε, ετοιμάζει τεκμηριωμένη αναφορά και αναλύσεις με όλα τα παραστατικά τα οποία θα παρουσιαστούν στο Συμβούλιο και στην συνέχεια θα δημοσιοποιηθούν. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν σε όλα τα κόμματα και οργανωμένα σύνολα, καθώς επίσης και σε όλα τα νοικοκυριά.

Μια προκαταρκτική αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων 2012-2016 καταδεικνύει, συνέχισε, “ ότι οι οικονομικές υποχρεώσεις της Κισσόνεργας έχουν μειωθεί κατά περίπου €325.000, ρίχνοντας το σύνολο των υποχρεώσεων, από τα περίπου €3.850.000 που παρέλαβε το υφιστάμενο Συμβούλιο, στα περίπου €3.525.000”.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα χαρακτηρίζονται αρκετά επιτυχημένα, δεδομένης της οικονομικής κρίσης και του υπερδανεισμού από το προηγούμενο Κοινοτικό Συμβούλιο.

Ο κ. Στυλιανού ανέφερε πως για τα δάνεια έχουν πληρωθεί συνολικά €770.000, από τα οποία τα €640,000 είναι τόκοι, και έτσι τα δάνεια έχουν μειωθεί μόνο κατά €130.000.

KYΠΕ