Έργα για επίλυση κυκλοφοριακών προβλημάτων στον Ύψωνα αποφάσισε σύσκεψη στο Υπ.Μεταφορών

 

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε όπως προωθηθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων η ζήτηση προσφορών, εντός Απριλίου 2017, για την πρώτη φάση της λεωφόρου Μακαρίου, από την οδό Αντιοχείας μέχρι την οδό Φώτη Πίττα, συνολικού μήκους 0,7 χλμ. περίπου, έναντι δαπάνης €1,5 εκ.

Το έργο είναι πολεοδομικό και περιλαμβάνεται στα έργα που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ όπως σημειώνεται, με την ολοκλήρωση του έργου θα αμβλυνθούν σοβαρά προβλήματα κυκλοφοριακής διαχείρισης και όμβριων εντός της πυκνοκατοικημένης περιοχής του Δήμου.

Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε όπως προωθηθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων η ζήτηση προσφορών, εντός του πρώτου τρίμηνο του 2017, για έργα κυκλοφοριακής διαχείρισης στη λεωφόρο Ηλία Καννάουρου, που περιλαμβάνουν κυκλικό κόμβο στη συμβολή με την οδό Π. Γιάλλουρου και κατασκευή κεντρικής, κτιστής νησίδας παρά τις αναπτύξεις «LIDL» και «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ», έναντι δαπάνης €300.000.

Για το υπόλοιπο τμήμα της λεωφόρου, μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφόρο Μακαρίου, ο Δήμος θα προχωρήσει στην ετοιμασία μελέτης για παρόμοια μέτρα, με στόχο την υλοποίηση του έργου εντός 2017, έναντι πρόσθετης δαπάνης €300.000. Με τα έργα αυτά θα επιλυθούν, σε σημαντικό βαθμό, τα προβλήματα οδικής ασφάλειας και λειτουργικότητας που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη λεωφόρο.