Η συγκλονιστική ιστορία της Ευδοκίας Λοΐζου

 Αυτό που συμβαίνει με τη συνάδελφο του ΡΙΚ Ευδοκία Λοΐζου εδώ και δέκα σχεδόν χρόνια, δεν είναι μόνο ένα ανθρώπινο δράμα ή τραγωδία. Πρόκειται για ένα συνεχιζόμενο και ατιμώρητο έγκλημα με πρωταγωνίστρια την ασφαλιστική εταιρία CNP Cyprialife, η οποία με τις ευλογίες της Εφόρου Ασφαλίσεων κ. Βικτώριας Νάταρ της δίδει την χαριστική βολή.

Τα γεγονότα με ιστορική σειρά

Η δημοσιογράφος Ευδοκία Λοΐζου ασθένησε το 2007, ούσα τότε υπάλληλος του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ). Η ασθένειά της, όπως αυτή διαγνώστηκε από πολλούς γιατρούς σε Κύπρο και στο εξωτερικό, ήταν ιογενής εγκεφαλίτιδα (μόλυνση με φλεγμονή στον εγκέφαλο) συνεπεία των συνθηκών εργασίας που επικρατούσαν τότε στο ΡΙΚ.

Η περίπτωσή της έχει αναγνωρισθεί τον Ιούνιο του 2012 από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας ως επαγγελματική. Τεκμηριώνεται δηλαδή επιστημονικά ότι προήλθε από την κακή ποιότητα του αέρα που διαπιστώθηκε ότι υπήρξε στις εγκαταστάσεις του ΡΙΚ. Ως εκ τούτου η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε σε ποινική δίωξη εναντίον του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.

Στα ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές εξετάσεις, τόσο από Κύπρο όσο και από Αγγλία, μεταξύ άλλων φαίνεται ότι επηρεάσθηκαν σοβαρά οι μυς στους πνεύμονες, ο λάρυγγας, ο φάρυγγας και τα μάτια της δημοσιογράφου. Το πλέον σοβαρό είναι η σοβαρή κόπωση εγκεφάλου που προκαλείται με την ελάχιστη δραστηριότητα.Τόσο οι καθηγητές Ιατρικής στο Λονδίνο όσο και οι γιατροί στην Κύπρο χαρακτηρίζουν την κατάσταση πολύ σοβαρή και μη ανατρέψιμη.

Η εμπλοκή της CNP Cyprialife

H Ευδοκία Λοΐζου πριν ασθενήσει είχε προσωπική ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη υγείας και νόμιμα και εύλογα διεκδίκησε τα δικαιώματα της ως ασφαλισμένη, δυνάμει εν ισχύ ασφαλιστικού συμβολαίου ιατροφαρμακευτικής κάλυψης (κάρτα νοσηλείας) με την εν λόγω ασφαλιστική, ήτοι την CNP Cyprialife.

Η CNP Cyprialife αρνήθηκε να την πληρώσει ζητώντας της ολοένα και περισσότερα ιατρικά πιστοποιητικά και εξετάσεις επιδεικνύοντας την παρελκυστική πολιτική της στο αίτημα ικανοποίησης του claim της Ευδοκίας Λοΐζου.

cnp13

Η Πρώτη δικαίωση για την ασφαλισμένη

Προς τούτο η κα Λοΐζου κατάγγειλε την CNP Cyprialife στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διοικητικό όργανο, την οποία δικαίωσε, αποφασίζοντας ότι η CNP Cyprialife παρέβη τη σχετική νομοθεσία και αντί εύλογα να ικανοποιήσει το αίτημά της για κάλυψη και αποζημίωση όπως προνοεί το συμβόλαιο της, αδικαιολόγητα και εξευτελίζοντας την προσωπικότητα της και μη σεβόμενη την σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας της απέρριψε το αίτημα της ζητώντας παράλογα περαιτέρω ιατρικά πιστοποιητικά και εξετάσεις. Μάλιστα επέβαλε διοικητικό πρόστιμο €3,000 εναντίον της εν λόγω ασφαλιστικής.

Να σημειωθεί ότι η CNP Cyprialife, για να «εκδικηθεί» την κα Λοΐζου για την καταγγελία στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προέβηκε σε ακύρωση του συμβολαίου της, επιστρέφοντας της ταυτόχρονα τα ήδη πληρωμένα ασφάλιστρα, ενόσω αυτή βρισκόταν στην Αγγλία για θεραπεία.

Στην ουσία η CNP Cyprialife ζητούσε από την κα Λοΐζου να αποδεικνύει συνεχώς ότι «δεν είναι ελέφαντας», εξευτελίζοντάς την.

Η CNP Cyprialife προσέβαλε την απόφαση στο Ανώτατο Δικαστήριο με προσφυγή διαφωνώντας με την απόφαση του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων.

Δεύτερη δικαίωση για την ασφαλισμένη

Το Ανώτατο Δικαστήριο και η Δικαστής κυρία Ευσταθίου – Νικολετοπούλου, εξέτασε την προσφυγή της CNP Cyprialife και την απέρριψε, δικαιώνοντας απόλυτα την κα. Λοΐζου.

Αξιοσημείωτες είναι οι αναφορές του Δικαστηρίου :

«Εφόσον δε από τα προσκομισθέντα από τη παραπονούμενη ιατρικά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και γνωματεύσεις των εξειδικευμένων ιατρών, προσδιορίζετο επακριβώς ότι, η συγκεκριμένη πάθηση της παραπονούμενης της προκαλεί μόνιμη ανικανότητα για εργασία, διερωτάται κάποιος τι θα προσέθετε η προσκόμιση “πρόσφατων ειδικών ιατρικών εξετάσεων”, όπως αναφέρεται στη σχετική επιστολή ημερομηνίας 26/6/2012 της αιτήτριας προς τη παραπονούμενη, εκτός από επιπρόσθετη ταλαιπωρία σ’ αυτήν, όταν μάλιστα η παραπονούμενη είχε ήδη προσκομίσει πρόσφατες ιατρικές εκθέσεις του προσωπικού της ιατρού, Καθηγητή σε Ιατρική Κλινική του Λονδίνου με ημερομηνίες 19/7/2012, 17/2/2012, 8/12/2011, ιατρική γνωμάτευση Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, της ειδικότητας της πάθησης της ημερομηνίας 8/9/2011, ιατρική πραγματοσύνη Καθηγητή ημερομηνίας 21/2/2012 και άλλα ιατρικά πιστοποιητικά.

Υπό το φως των όσων έχουν εκτεθεί , κρίνω ότι ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κινήθηκε εντός των εξουσιών που του παρέχονται από το σχετικό Νόμο. Κατ’ επέκταση η προσβαλλόμενη απόφαση είναι καθόλα νόμιμη και οι ισχυρισμοί της αιτήτριας απορρίπτονται ως αβάσιμοι.

Η προσφυγή αποτυγχάνει και απορρίπτεται και η προσβαλλόμενη απόφαση επικυρώνεται. Επιδικάζονται €1300 έξοδα εναντίον της αιτήτριας και υπέρ του καθ’ ου η αίτηση».

Είναι προφανές ότι η πιο πάνω απόφαση ποσώς ικανοποίησε την CNP Cyprialife και ως εκ τούτου προέβηκε σε Έφεση.

Περαιτέρω ενέργειες της Ασφαλισμένης

Η κα Λοΐζου δικαιωματικά καταχώρησε αγωγή εναντίον της CNP Cyprialife και αναμένει με χρόνια και καιρούς την εκδίκαση της αφού όπως όλοι μας γνωρίζουμε η εκδίκαση αστικών υποθέσεων παίρνει περίπου έξι χρόνια.

Παράλληλα η κα Λοΐζου κινήθηκε και κατάγγειλε την εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία στο αρμόδιο εποπτικό όργανο που είναι η Έφορος Ασφαλίσεων. Συγκεκριμένα θέτει σε γνώση της Εφόρου τα γεγονότα και την απόφαση της Επιτρόπου που την δικαιώνει και ζητά εύλογα την παρέμβαση της, επισημαίνοντας τις προφανείς υποχρεώσεις της Εφόρου Ασφαλιστικών Εταιριών για την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεών των ασφαλιστικών εταιριών αφού «υποτίθεται» ότι φέρει την ευθύνη της παρακολούθησης της νομιμότητας των δραστηριοτήτων τους, προς το συμφέρον των ασφαλισμένων καθώς και προσώπων τα οποία δικαιούνται αποζημίωση δυνάμει του ασφαλιστηρίου τους.

Η απαξιωτική απάντηση της Βικτώριας Νάταρ, Εφόρου Ασφαλίσεων

Η κα Νάταρ απάντησε στην καταγγελία και αρνείται κάθε υποχρέωση της να πράξει οτιδήποτε επικαλούμενη ότι το θέμα θα αποφασιστεί από το αρμόδιο δικαστήριο. Μάλιστα, στην απάντηση της νιώθει την ανάγκη να υπερασπιστεί το δικαίωμα της ασφαλιστικής εταιρείας που αρνείται να καλύψει την απαίτηση της, κλείνοντας επιδεικτικά τα μάτια της στην απόφαση της Επιτρόπου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η κα Νάταρ αγνοεί την σοβαρότητα και την αυτονόητα ηθική πτυχή της υπόθεσης, όπου ένας συνάνθρωπος μας ενώ ήταν ασφαλισμένος οδηγείται στην εξαθλίωση και στην καταστροφή όχι γιατί προσβλήθηκε από σοβαρή ασθένεια που τον αφήνει ανίκανο να εργαστεί αλλά γιατί μια συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία, στην περίπτωση μας η CNP Cyprialife, αρνείται να καλύψει, προβάλλοντας παράλογες απαιτήσεις και αμφισβητώντας τα αδιαμφισβήτητα.

Η κα Νάταρ επικαλείται γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα και της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αναφέρουν ότι δεν μπορεί να ενεργεί ως Δικαστής και να αποφασίζει για αστικές διαφορές.

Εμείς οφείλουμε να διερωτηθούμε πως η κα Νάταρ, δεν ακoλούθησε το ίδιο στις περιπτώσεις των ασφαλιστών / διαμεσολαβητών που τους παίρνει τις άδειες και τους διαγράφει από τα μητρώα κάνοντας ουσιαστικά τον Δικαστή και θεωρώντας εξ ορισμού ότι αυτοί οφείλουν χρήματα στις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ οι υποθέσεις βρίσκονται ενώπιων των Δικαστηρίων για να αποφασιστούν. (Σας υπενθυμίζομε το άρθρο μας του περασμένου Σαββάτου 26 Νοεμβρίου με τίτλο «Η Έφορος Ασφαλίσεων, Βικτώρια Νάταρ, στο μικροσκόπιο του Γενικού Εισαγγελέα»)

Για την υπόθεση της κας Λοΐζου τονίζουμε, ότι θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως καταναλωτής και η κα Νάταρ αγνοεί εν γνώσει της τις εποπτικές υποχρεώσεις που έχει με βάση Κανονισμούς και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority) γνωστής ως EIOPA, που αφορούν και καθορίζουν τον τρόπο που οφείλουν να λειτουργούν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες και πως πρέπει να αντιμετωπίζουν τους ασφαλισμένους – καταναλωτές στα claims. Σημειώνουμε ότι η EIOPA έχει καθορίσει συγκεκριμένες πρακτικές σχετικές με το σύστημα διακυβέρνησης με σκοπό να διασφαλίσει την ακεραιότητα της διαφάνειας και την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών – ασφαλιζομένων και γενικότερα προς διασφάλιση του κύρους της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Μεταξύ άλλων προβλέπει τη δίκαιη μεταχείριση των καταναλωτών.

Μάλιστα, οι περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές είναι ενσωματωμένες στο Solvency II το οποίο πρόσφατα έγινε εθνική νομοθεσία υπό την αιγίδα μάλιστα της ίδιας της Εφόρου Ασφαλίσεων.
Η κα Νάταρ αρνήθηκε να εφαρμόσει στην περίπτωση της κας Λοΐζου τον ίδιο το Νόμο (Περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2016 (38(I)/2016) που η ίδια ετοίμασε με βάση οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4d90bde6c91b07e94ed53b473f6df8b6 L

 

Συμπεράσματα:

– Η κα Νάταρ για μια ακόμα φορά έδειξε το πραγματικό της απάνθρωπο πρόσωπο και ότι δεν σέβεται κανένα και τίποτα.

– Η κα Νάταρ προφανώς ενδιαφέρεται μόνο για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου και των «κακών» ασφαλιστικών εταιρειών.

– Η κα Νάταρ λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά, αφού όταν πρόκειται να εξυπηρετήσει ασφαλιστικές εταιρείες και να απορρίψει παράπονα καταναλωτών εναντίων ασφαλιστικών εταιρειών επικαλείται την αδυναμία της να λειτουργήσει ως δικαστής, ενώ από την άλλη όταν λαμβάνει παράπονα από ασφαλιστικές εταιρείες ενάντια σε ασφαλιστές προφανώς ενεργεί ως δικαστής και μάλιστα μεροληπτικά εις βάρος των ασφαλιστών.

Θα πρέπει να διερωτηθούμε, πως γίνεται το πλέον αρμόδιο άτομο, ήτοι η Έφορος Ασφαλίσεων κα Νάταρ που «υποτίθεται» ασκεί εποπτικό έλεγχο στις ασφαλιστικές εταιρίες, να μην δικαιώνει την κα Λοΐζου ενώ την δικαιώνει η Έφορος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα και το Ανώτατο Δικαστήριο;

Η κυρία Νάταρ όχι μόνο δεν βοηθά στην εξυγίανση της ασφαλιστικής βιομηχανίας στην Κύπρο κάτι το οποίο όφειλε καθηκόντως να πράξει, αλλά αντίθετα, εκκολάπτει και ενισχύει κλίμα αναξιοπιστίας στην ασφαλιστική βιομηχανία.

Τέλος, διότι έχουμε υποχρέωση ηθικά να βοηθήσουμε τον δίκαιο αγώνα της κας Λοΐζου και του κάθε συνανθρώπου μας οφείλουμε παράλληλα να ζητήσουμε για άλλη μια φορά απομάκρυνση της κας Νάταρ από τη θέση της αφού αποδεδειγμένα και για πολλοστή φορά έδειξε ότι δεν διαθέτει τις απαραίτητες ευαισθησίες.

Είναι πλέον πέρα από αποδεδειγμένο ότι η εν λόγω κυρία είναι ανεπαρκής και επικίνδυνη για το ευαίσθητο πόστο που καλείται να υπηρετεί.