Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 1,7 εκ. ευρώ για πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το έργο, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος FET Open (Future and Emerging Technologies), Research and Innovation Actions του πλαισίου Ηorizon 2020 με συνολικό προϋπολογισμό στα €5.750.000 ενώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους €1.700.000.

Το έργο VisorSurf – “A Hardware Platform for Software-driven Functional Metasurfaces αφορά σε έναν πρωτοποριακό συνδυασμό της επιστήμης των υλικών με την πληροφορική και την ηλεκτρονική, που στοχεύει στην παραγωγή υλικών με προγραμματιζόμενες ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες.

Απώτερος στόχος του έργου VisorSurf είναι η κατασκευή υλικών με συμπεριφορά δυναμική και καθοριζόμενη από λογισμικό. Βασικοί πυλώνες για τη νέα αυτή κατηγορία υλικών είναι οι επιστημονικοί τομείς των Μεταϋλικών (Metamaterials), των Νανοδικτύων (Nanonetworks) και της Ηλεκτρονικής (Electronics), αναφέρει η ανακοίνωση.

Το έργο φιλοδοξεί να παραδώσει εντός 3,5 ετών το πρώτο λειτουργικό πρωτότυπο, το οποίο θα επικεντρώνεται στη δυναμική απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, θέτοντας τις βάσεις για πρωτοπόρες εμπορικές εφαρμογές στο χώρο της Ιατρικής.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου ηγείται του σχεδιασμού και ανάπτυξης εξειδικευμένων ηλεκτρονικών στοιχείων (Advanced ASIC Hardware) και του λογισμικού επικοινωνίας και προγραμματισμού των υπό ανάπτυξη πρωτοτύπων (Communication software and Firmware and Application Programming Interface).

 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

(ΚΥΠΕ/ΤΒ/ΓΒΑ)