Εξευτέλισαν στρατιώτη και μένουν ατιμώρητοι

Όπως ο ίδιος ο στρατιώτης κατήγγειλε, τον Οκτώβριο του 2011, οι τρεις ΕΠΥ, περιτύλιξαν το σώμα και το στόμα του με κολλητική ταινία και προσπάθησαν να τον τοποθετήσουν σε κάδο απορριμμάτων.

Μετά από διερεύνηση της καταγγελίας στους τρεις ΕΠΥ επιβλήθηκαν πειθαρχικές ποινές, οι οποίες όμως ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2013 αφού δεν τηρήθηκε η νόμιμη πειθαρχική διαδικασία.

Ακολούθησε επανεξέταση και στους τρεις υπαξιωματικούς επιβλήθηκε η ποινή της 20ήμερης φυλάκισης. Η εν λόγω απόφαση αποτέλεσε αντικείμενο νέων προσφυγών οι οποίες εξετάστηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο.

Στο πλαίσιο της πρώτης προσφυγής, το Ανώτατο Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η πειθαρχική διαδικασία διεξήχθη παράτυπα αφού «ο διοικητής της Διοίκησης Πυροβολικού (σ.σ. που διεξήγαγε την ανάκριση) υποκατέστησε παράνομα τον διοικητή της μονάδας» όπου έγινε το περιστατικό, με αποτέλεσμα την ακύρωση της ποινής της δεκαήμερης φυλάκισης που επιβλήθηκε ως αναρμοδίως επιβαλλόμενη και κατ’ επέκταση και την απόφαση του Αρχηγού για επαύξησή της κατά δέκα μέρες. Το Δικαστήριο τόνισε δε ότι η διαδικασία έπασχε στη ρίζα της.

Ωστόσο, κατά την επανεξέταση αντί να διεξαχθεί νέα διαδικασία ανάκρισης, η νέα ποινή στηρίχθηκε στην ανάκριση που έγινε την πρώτη φορά από αναρμόδιο, όπως κρίθηκε, πρόσωπο. Ουσιαστικά, η διαδικασία θα έπρεπε να γίνει από την αρχή και την ανάκριση να διενεργήσει ο διοικητής της μονάδας και όχι ο διοικητής της Διοίκησης Πυροβολικού. Η διαδικασία κρίθηκε ξανά λανθασμένη και το αποτέλεσμα ήταν, για ακόμα μια φορά, η ακύρωση της απόφασης με την οποία επιβλήθηκε στους τρεις ΕΠΥ 20ήμερη ποινή φυλάκισης και μάλιστα με έξοδα εναντίον της Δημοκρατίας.

Ουσιαστικά, μια αποτρόπαια πράξη σε βάρος ενός νεαρού στρατιώτη θα συνεχίσει να παραμένει ατιμώρητη επειδή η διοίκηση της Εθνικής Φρουράς δεν μπορεί να διεξάγει σωστά, με βάση τους κανονισμούς, μία κατά τα άλλα απλή πειθαρχική διαδικασία.

Πηγή: philenews
Γράφει: Νέαρχος Κυπριανού