Περνούν στην ιστορία τα βιβλιάρια ταμιευτηρίου

Οι κάτοχοι των βιβλιαρίων ενημερώθηκαν με επιστολή ότι το βιβλιάριο δεν θα έχει πλέον οποιαδήποτε ισχύ και δεν θα χρειάζεται να το προσκομίζουν στην Τράπεζα για ενημέρωση ή για άλλο λόγο.

Η κίνηση της Τράπεζας Κύπρου έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, τη μερική αποσυμφόρηση καταστημάτων για ενημέρωση βιβλιαρίου δίνοντας έμφαση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Επίσης λήφθηκε υπόψη ότι τους τελευταίους 24 μήνες το 77% των κατόχων αυτών των λογαριασμών δεν χρησιμοποιούν το βιβλιάριο. Η παλιά χρέωση διαχείρισης αυτών των λογαριασμών ήταν €5 ετησίως.

Με την πρόσφατη αναθεώρηση του επισήμου τιμοκαταλόγου η χρέωση αυτή καταργήθηκε και για το 2016 δεν υπήρξε καμία χρέωση. Για ενημέρωση σχετικά με τις συναλλαγές, θα αποστέλλεται μια φορά τον χρόνο κατάσταση του λογαριασμού ταμιευτηρίου. Στην περίπτωση που ο λογαριασμός είναι συνδεδεμένος με χρεωστική κάρτα, η κατάσταση του λογαριασμού αυτού θα αποστέλλεται μηνιαίως. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να μη λαμβάνει την ετήσια κατάσταση του λογαριασμού ή αν επιθυμεί να τη λαμβάνει σε πιο τακτικά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να το δηλώσει γραπτώς στο κατάστημα της Τράπεζας.

Οι πελάτες προτρέπονται όπως εγγραφούν συνδρομητές στην 1bank στα πλαίσια μιας γενικότερη πολιτικής για να αποφευχθεί η αχρείαστη εκτύπωση καταστάσεων λογαριασμού σε χαρτί. Επίσης μπορούν να έχουν ενημέρωση και από άλλα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης όπως το mobile banking και οι Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές (ΑΤΜ).

Για την έκδοση και αποστολή/ταχυδρόμηση της κατάστασης λογαριασμού, ο πελάτης επιβαρύνεται με το ανάλογο κόστος όπως υπάρχει στον επίσημο τιμοκατάλογο της Τράπεζας. Εξαιρούνται οι λογαριασμοί ανηλίκων. Τα έξοδα εκτύπωσης και αποστολής κατάστασης λογαριασμού έχουν ελάχιστη και μέγιστη χρέωση από €3 έως €6.

Στην περίπτωση που ο πελάτης κάτοχος βιβλιαρίου ταμιευτηρίου δεν συμφωνεί με την επικείμενη αλλαγή, έχει το δικαίωμα πριν την έναρξη της αλλαγής να προχωρήσει στον τερματισμό του λογαριασμού του χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Παρελθόν αποτελούν τα βιβλιάρια ταμιευτηρίου και για την Ελληνική Τράπεζα. Πριν 9 μήνες περίπου προχώρησε στην κατάργησή τους δίνοντας έμφαση στο κομμάτι των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Πηγή: philenews
Γράφει: Θεανώ Θειοπούλου