Αυξήθηκε ο μέσος όρος του εργατικού δυναμικού της κυβέρνησης το 2016

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος του εργατικού δυναμικού της κυβέρνησης υποχώρησε από τις 52.199 το 2011, στις 51.153 το 2012, 49.474 το 2013, 48.308 το 2014 και 48.014 το 2015, ενώ το 2016 αυξήθηκε στις 48.630.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από το 2012 καταγράφεται μείωση του μόνιμου προσωπικού της κυβέρνησης και αύξηση του έκτακτου προσωπικού.

Ειδικότερα, το 2012 ο μέσος όρος των μονίμων υπαλλήλων στην κυβέρνηση ήταν 41.747 και των εκτάκτων 9.406, το 2013 οι μόνιμοι υπάλληλοι ήταν 39.905 ενώ οι έκτακτοι 9.569.

Το 2014 καταγράφεται εκ νέου μείωση στο μέσο όρο του εργατικού δυναμικού της κυβέρνησης στις 38.078, ενώ ο μέσος όρος των εκτάκτων αυξήθηκε στις 10.230.

Το 2016 σημειώθηκε αύξηση του μέσου όρου των εκτάκτων στις 12.026, έναντι 10.920 το 2015, αυξήθηκε, δηλαδή, κατά 1.106 άτομα, ενώ ο μέσος όρος των μονίμων υπαλλήλων μειώθηκε στις 36.605, από τις 37.094, το 2015.

Ειδικότερα, στη δημόσια υπηρεσία απασχολούνταν το 2016 κατά μέσο όρο 17.203 άτομα, εκ των οποίων 11.905 ήταν μόνιμοι και 5.298 ήταν έκτακτοι.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης, το 2016 απασχολούνταν 12.874 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 10.251 ήταν μόνιμοι και 2.623 ήταν έκτακτοι.

Στις δυνάμεις ασφαλείας απασχολούνταν κατά μέσο όρο 10.135 άτομα, 7.400 μόνιμοι και 2.735 έκτακτοι.

Το ωρομίσθιο προσωπικό ήταν κατά μέσο όρο στις 8.419, εκ των οποίων 7.048 ήταν μόνιμοι και 1.370 έκτακτοι.

Πηγή: ΚΥΠΕ