Οικονομία πλήρως εξαρτημένη από την Τουρκία στα κατεχόμενα

Στα κατεχόμενα το 2015 ήταν $13.457 και στις ελεύθερες περιοχές $23,242. Από την άλλη ξεπέρασε τα $6 δισ. είναι η χρηματοδοτική βοήθεια από η Τουρκία από το 2002 μέχρι το 2015.

Παρά το ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας (2,9%) είναι πολύ χαμηλότεροι από αυτούς στις κατεχόμενες περιοχές (4,5%) και η ανεργία σημαντικά πιο πάνω, τα εισοδήματα με βάση το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι στις ελεύθερες περιοχές πολύ υψηλότερα. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στα κατεχόμενα είναι με βάση στοιχεία του 2015 στο 58% αυτού στις ελεύθερες περιοχές. Στοιχεία για την οικονομία των κατεχομένων κατά την περίοδο 2010-2015 παρουσιάζει ο διδάκτωρ Τουρκικών-Μεσανατολικών Σπουδών, Νίκος Μούδουρος.

Πηγή: philenews.com