Διενέργεια πολλών δημοσκοπήσεων

Σημειώνεται ότι το 2004 τα Ηνωμένα Έθνη είχαν διενεργήσει μια ποιοτική έρευνα και στις δυο κοινότητες, την οποία όπως φάνηκε στη συνέχεια δεν την έλαβαν ποτέ υπόψη τους. Αυτή τη φορά ενδέχεται να αξιοποιήσουν τις δημοσκοπήσεις, που αποτελούν χρήσιμο εργαλείο.

ΠΗΓΗ: Κ.ΒΕΝ.