Χοντραίνει η κόντρα O. Μιχαηλίδη – X. Γεωργιάδη για τον ΟΠΑΠ

Ο Οδ. Μιχαηλίδης απέστειλε χθες νέα επιστολή προς τη Βουλή με την οποία χαρακτηρίζει την πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για φορολογία του ΟΠΑΠ με 24% ως «απαράδεκτη». Μάλιστα, κατηγορεί ευθέως το Υπουργείο ότι η πρότασή του δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον αλλά τον ΟΠΑΠ.

Επίσης, ο Οδ. Μιχαηλίδης αποκαλύπτει ότι έχει αποταθεί στον Γενικό Εισαγγελέα για τις απώλειες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που, όπως υποστηρίζει, έχει υποστεί η Κυπριακή Δημοκρατία ως αποτέλεσμα της διακρατικής συμφωνίας και ζητά όπως «οι αρμόδιοι στο Υπουργείο Οικονομικών να λογοδοτήσουν και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου προκύπτουν».

Η επιστολή του Γενικού Ελεγκτή σκοπό έχει, όπως αναφέρει, να ενημερώσει τη Βουλή ενόψει της συζήτησης του νομοσχεδίου με τίτλο: «Ο περί Ορισμένων Παιγνιδιών Νόμος του 2016». Οπως υποστηρίζει «η Κυπριακή Δημοκρατία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λαμβάνει ποσοστό μικρότερο του 45% επί των μεικτών κερδών» και ότι «το ποσοστό αυτό πρέπει να αυξάνεται με την αύξηση των ακαθάριστων εισπράξεων αφού, λόγω της μικρότερης συγκριτικά αύξησης των εξόδων σε σχέση με τις εισπράξεις, τα καθαρά κέρδη αναμένεται να είναι αναλογικά μεγαλύτερα όσο οι εισπράξεις αυξάνονται, εφόσον τα σταθερά έξοδα δεν αυξάνονται με την αύξηση των εισπράξεων».

Καταγγελία στον Γενικό Εισαγγελέα

Ο Οδ. Μιχαηλίδης κρίνει ως ασύμφορη και την υφιστάμενη διακρατική συμφωνία με τον ΟΠΑΠ, αφού όπως αναφέρει το κράτος χάνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Αναφέρει μάλιστα ότι από κατ’ αρχήν έρευνα των στοιχείων «φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις ότι προκύπτουν σοβαρά θέματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την ορθότητα των πληρωμών προς τη Δημοκρατία».

Σημειώνει επίσης ότι έχει αποταθεί στον Γενικό Εισαγγελέα «με την παράκληση όπως γνωματεύσει ως προς την ορθότητα της μέχρι σήμερα ερμηνείας της Διακρατικής Συμφωνίας», αφού, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν ερωτήματα και αμφιβολίες.

Ζητά νέο διαγωνισμό

Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει ότι για τους πιο πάνω λόγους δεν είναι πλέον επιλογή η απευθείας ανάθεση στον ΟΠΑΠ.

Οπως αναφέρει επιβάλλεται η προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού. Αναφέρει ακόμη ότι «όσο το νυν καθεστώς με τον ΟΠΑΠ συνεχίζεται ως έχει, η Δημοκρατία ουσιαστικά επωμίζεται σημαντικότατο κόστος κάθε μήνα, πέραν του τεράστιου κόστους που η εκπληκτική έλλειψη βούλησης και η αδράνεια του Υπουργείου Οικονομικών, παρά και τις συστάσεις μας, να λάβει έγκαιρα μέτρα προς το δημόσιο συμφέρον, είχε μέχρι σήμερα, λόγω απολεσθεισών εισπράξεων, κάτι για το οποίο οι αρμόδιοι στο Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλεται, κατά την άποψή μας, να λογοδοτήσουν και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου προκύπτουν για όλα τα θέματα που εγείρονται».

Αντίδραση ΟΠΑΠ

Η Χαραυγή επικοινώνησε με στέλεχος του ΟΠΑΠ για τις δικές τους θέσεις. Οπως μας ανέφερε ο ΟΠΑΠ δεν είναι ενήμερος για την επιστολή. Ως εκ τούτου θα αναμένει επίσημη ενημέρωση και αφού μελετήσει το περιεχόμενο της επιστολής, θα τοποθετηθεί.

Πηγή: dialogos / Γράφει Κωνσταντίνος Ζαχαρίου