Εταιρεία καταδικάστηκε για παράβαση της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ως αποτέλεσμα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε, τον Φεβρουάριο του 2017, την πιο πάνω εταιρεία με το ποσό των 7.500 ευρώ γιατί διέθετε στην αγορά προς πώληση στο ευρύ κοινό, παιδικά παιχνίδια που περιείχαν τοξικές για την αναπαραγωγή χημικές ουσίες (φθαλικούς εστέρες).

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1907/2006 (REACH), τα παιχνίδια και τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας που διατίθενται στην αγορά, δεν επιτρέπεται να περιέχουν συγκεκριμένες φθαλικές ενώσεις σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος (κ.β.) του πλαστικοποιημένου υλικού, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ