Ειρένα Γεωργιάδου: Ρόλος μας η αποτελεσματική συνεισφορά στην ανάκαμψη της οικονομίας

Με τη συμφωνία, την οποία εγγυάται η κυβέρνηση, ποσό της τάξης των €66,722 εκ. θα διατεθεί υπό τη μορφή χαμηλότοκων δανείων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης. Στο ποσό των €66,7 εκ. συμπεριλαμβάνονται €16,7 εκ., τα οποία προέρχονται από κεφάλαια της Ελληνικής Τράπεζας. Στόχος της Ελληνικής Τράπεζας είναι η στήριξη της οικονομίας και η χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε βασικούς κλάδους όπως η βιομηχανία, η ενέργεια, ο τουρισμός, η υγεία και οι συγκοινωνίες. Κατά την τελετή υπογραφής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό κτίριο της Ελληνικής Τράπεζας στη Λευκωσία, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας κα Ειρένα Γεωργιάδου, επισήμανε ότι στη συνολική προσπάθεια για ανάκαμψη της οικονομίας ο ρόλος των τραπεζών είναι καταλυτικός.

Όπως υπογράμμισε, από τον Σεπτέμβριο του 2014 η Ελληνική Τράπεζα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διέθεσε και θα διαθέσει δάνεια ύψους 166,7 εκ. στις κυπριακές επιχειρήσεις. Τη συμφωνία υπέγραψε εκ μέρους της Ελληνικής Τράπεζας η πρόεδρος του Ομίλου, Ειρένα Γεωργιάδου, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Χρίστος Πατσαλίδης και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ο πρόεδρος της κ. Werner Hoyer.

Λευκωσία, 13 Μαρτίου 2017