Η Διαχειριστική Επιτροπή Μαρίνων καλεί την εταιρεία Pafilia για την Μαρίνα της Πάφου

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της Μαρίνας της Πάφου, μετά την κλήση της εταιρείας Pafilia από την Διαχειριστική Επιτροπή Μαρίνων .

Συγκεκριμένα κoινοποιήθηκε από την Διαχειριστική Επιτροπή Μαρίνων προς τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, η απόφαση της, να καλέσει την εταιρεία Pafilia να παρουσιάσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει το έργο της Μαρίνας της Πάφου στην τοποθεσία “ Πότιμα”, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕ Πάφου Ανδρέα Δημητριάδη.

Όπως επεξήγησε ο κ. Δημητριάδης νοουμένου ότι η συγκεκριμένη εταιρεία πληρεί τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις του διαγωνισμού,ακολούθως θα υπογραφεί συμφωνία μεταξύ του Κράτους και της Pafilia για την υλοποίηση και λειτουργία της Μαρίνας Πάφου.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης ο κ. Δημητριάδης ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως καταρχάς είχε κληθεί η κοινοπραξία “ Poseidon Grand Marina of Paphos” να παρουσιάσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι σε θέση να διαθέσει τα απαιτούμενα κεφάλαια ώστε να υλοποιήσει και να λειτουργήσει την Μαρίνα της Πάφου .

Όπως ωστόσο διαφάνηκε, είπε, “ με βάση τα στοιχεία τα οποία προσκομίστηκαν, κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι δεν ικανοποιούνταν οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού και προχώρησε να προσκαλέσει την επόμενη εταιρεία που είναι η εταιρεία Pafilia για να διαπραγματευτεί και να παρουσιάσει τα απαραίτητα στοιχεία που να αποδείξει ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει το όλο έργο”.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Δημητριάδης ανέφερε πως μετά απ’ αυτή την διαδικασία η εταιρεία Pafilia θα πρέπει να παρουσιάσει –όπως είπε- τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία καταγράφονται στους όρους του διαγωνισμού για να ικανοποιήσει το Κράτος ότι είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει το έργο.

Από πλευράς του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είπε ο κ. Δημητριάδης παρά την εξέλιξη με την έναρξη της διαπραγμάτευσης, θα ξεκινήσει να βοηθήσει το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να ετοιμαστούν νέοι όροι διαγωνισμού σε περίπτωση που ματαιωθεί η όλη προσπάθεια.

Στόχος μας, συνέχισε ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου, είναι να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Εξέφρασε τέλος την ελπίδα ότι η εταιρεία Pafilia θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς.

Σημειώνεται πως το έργο της Μαρίνας είχε δρομολογηθεί πριν από μια δεκαετία.

Η Μαρίνα Πάφου η οποία θα κατασκευαστεί στην τοποθεσία «Πότιμα» της Κισσόνεργας, επί του παραλιακού δρόμου Κόλπου των Κοραλλίων, θα είναι δυναμικότητας 1.000 σκαφών περίπου και θα περιλαμβάνει πέραν των 42.000 τ.μ. οικιστικών και εμπορικών αναπτύξεων.
Πηγή:ΚΥΠΕ