Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή: Εκστρατεία ελέγχου παιδικών παιχνιδιών

Από χτες έως 26 Μαΐου η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή πραγματοποιεί εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για τα παιδικά παιχνίδια.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκστρατεία περιλαμβάνει δειγματοληπτικό έλεγχο 50 περίπου “τυχερών σακούλων” παιχνιδιών,οπτικό και φυσικό έλεγχο παιχνιδιών τα οποία διατίθενται από μηχανές αυτόματης πώλησης,εργαστηριακό έλεγχο 30 παιχνιδιών, τα οποία θα ληφθούν στοχευμένα από την αγορά,ενημερωτικό σεμινάριο για εισαγωγείς παιχνιδιών, στο οποίο – πέραν της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή – θα συμμετέχουν το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Τμήμα Τελωνείων και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης και ετοιμασία καθοδηγητικού οδηγού για εισαγωγείς παιχνιδιών.

Παράλληλα, αναφέρεται στην ανακοίνωση, στο πλαίσιο της εκστρατείας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή νέο ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Μπαταρίες-κουμπιά: Κίνδυνοι και Προφυλάξεις», το οποίο ενημερώνει τους καταναλωτές για τους σοβαρούς κινδύνους που εμπεριέχουν οι μικρές μπαταρίες και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προφυλαχθούν τα μικρά παιδιά από τους κινδύνους αυτούς.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας περιέχει αναλυτικό ενημερωτικό υλικό για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που συνδέονται με την αγορά και χρήση παιδικών παιχνιδιών. Στο υλικό αυτό περιλαμβάνεται το έντυπο «Ασφάλεια παιδικών παιχνιδιών», το οποίο περιέχει βασικές συμβουλές στους καταναλωτές σε σχέση με την ασφάλεια των παιδικών παιχνιδιών, καθώς και το ενημερωτικό έντυπο «Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα», το οποίο προσφέρει καθοδήγηση για το πώς οι γονείς μπορούν να ελέγχουν τα μικρά αντικείμενα που βρίσκονται στο περιβάλλον των παιδιών τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ