Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης: Aξιοποίηση προτύπων για ασφαλή παραμονή τουριστών με αναπηρίες

Την ανάγκη να αξιοποιηθούν τα εθελοντικά πρότυπα για τον τουρισμό, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η Κύπρος, όπου ο τουρισμός αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα του νησιού, για να επιτυγχάνεται η άνετη και ασφαλή παραμονή των τουριστών με αναπηρίες σε ένα περιβάλλον προσιτό και προσβάσιμο, εκφράζει ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS).

“Η τυποποίηση δεν θα μπορούσε να ήταν απούσα από ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα και για αυτό τόσο η Διεθνής όσο και η Ευρωπαϊκή Τυποποίηση έχουν θέσει ως βασική στρατηγική τους κατεύθυνση τη συμμετοχικότητα και την προσβασιμότητα όλων των πολιτών, ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στις δραστηριότητες εκπόνησης προτύπων”, αναφέρει ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης.

Αναφέρει επίσης ότι σε διεθνές επίπεδο, η Διεθνής Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 228 Tourism and related services, δραστηριοποιείται στην εκπόνηση προτύπων του τομέα του τουρισμού, με έμφαση στην ανάπτυξη προτύπων για βιώσιμο τουρισμό και την προσβασιμότητα όλων των τουριστών στις διάφορες τουριστικές υπηρεσίες και προσθέτει ότι για το σκοπό αυτό, υπό την εποπτεία της ISO/TC 228 έχει δημιουργηθεί η Ομάδα Εργασίας 14 (WG 14), η οποία δραστηριοποιείται με το θέμα του Προσβάσιμου Τουρισμού/Accessible Tourism και ήδη έχει αρχίσει τις εργασίες της για εκπονηθεί σχετικό πρότυπο, το οποίο θα έχει ως τίτλο “Accessible Tourism for All- Requirements and Recommendations’’.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η Κύπρος αποτελεί πλήρες μέλος της εν λόγω Ομάδας Εργασίας και συμμετέχει ενεργά με εκπρόσωπό της στις εργασίες της, σημειώνοντας ότι η ISO/TC 228 WG/14, αναμένεται να συνεδριάσει στην Κύπρο το 2018 και να φιλοξενηθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.

Προσθέτει ότι τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης αντιπροσωπεύει στην Ομάδα Εργασίας η Στέλλα Γαβριήλ, η οποία δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον εν λόγω τομέα σε εθνικό επίπεδο και αποτελεί ίσως την πρώτη επαγγελματία που ασχολείται στην Κύπρο με την παραχώρηση υπηρεσιών για άτομα με κινητικά προβλήματα, για διακοπές χωρίς φραγμούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ