Γραμμή του Πολίτη – Εδραιώνεται στην συνείδηση των πολιτών το “1460”

Η άμεση επικοινωνία μεταξύ πολιτών και Αστυνομίας, αποτελεί το πρώτο, αλλά και βασικότερο βήμα για την ανάπτυξη μιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Κάτι, που αποτελεί ίσως, τον σημαντικότερο πυλώνα για ανάπτυξη του αισθήματος ασφάλειας μέσα στην κοινωνία, αλλά και σημαντικό όπλο της ίδιας της Αστυνομίας για την πάταξη του εγκλήματος.


Το 1460, όπως είναι ευρύτερα γνωστή η Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη, εγκαταστάθηκε πριν από 15 χρόνια στο Αρχηγείο Αστυνομίας, ακριβώς για το σκοπό αυτό. Την βελτίωση και την αναβάθμιση δηλαδή, των σχέσεων της Αστυνομίας με το κοινό.

Η προσπάθεια αυτή, αγκαλιάστηκε αμέσως από το κοινό και σήμερα, μιάμιση δεκαετία μετά την πρώτη λειτουργία της, η Γραμμή του Πολίτη εδραιώνεται στη συνείδηση των πολιτών. Ο αριθμός των κλήσεων, που δέχεται καθημερινά το 1460, χρόνο με το χρόνο αυξάνεται, γεγονός που καταδεικνύει το πόσο ο πολίτης εμπιστεύεται την σοβαρότητα και τον επαγγελματισμό των αστυνομικών – χειριστών της Γραμμής Επικοινωνίας του Πολίτη.

Ο αριθμός των κλήσεων που δέχτηκε το 1460 κατά το 2016, αλλά και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, δείχνει ακριβώς το μέγεθος της εμπιστοσύνης, που δείχνει ο κύπριος πολίτης προς την υπηρεσία αυτή. Καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου χρόνου, η Γραμμή του Πολίτη, δέχθηκε συνολικά 71,867 κλήσεις, ενώ μόνο για τους πρώτους τρεις μήνες του 2017, ο αριθμός αυτός ανήλθε στις 15,299 κλήσεις.

Αντιπαραβάλλοντας τον αριθμό κλήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 και του 2017, μπορούμε να δούμε μια αρκετά σημαντική αύξηση του αριθμού των πολιτών που κάλεσαν στο 1460, της τάξης του 26,34%. Κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2016, ο αριθμός των κλήσεων ανήλθε στις 12,109, ενώ για φέτος ο αριθμός αυτός ανήλθε στις 15,229.

Σημαντικότερα ωστόσο είναι τα ποσοστά εξυπηρέτησης των πολιτών, που επικοινωνούν με τη Γραμμή του Πολίτη. Από τις 71,867 κλήσεις, που δέχθηκε το 1460 κατά το 2016, 48,243 εξυπηρετήθηκαν άμεσα από τους χειριστές της Γραμμής του Πολίτη, ενώ άλλες 16,894 κλήσεις ανακατευθύνθηκαν για εξυπηρέτηση σε άλλες υπηρεσίες της Αστυνομίας Κύπρου. Οι αριθμοί αυτοί, ανεβάζουν το ποσοστό απόλυτης εξυπηρέτησης των αιτημάτων του κοινού από τη Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη, στο 90,63%.

Για το πρώτο τρίμηνο του 2017, το ποσοστό αυτό παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση, έστω και ελαφρά, φτάνοντας το ποσοστό εξυπηρέτησης στο 90,9%. Συγκεκριμένα από τις 15,299 κλήσεις που λήφθηκαν, εξυπηρετήθηκαν από τη Γραμμή του Πολίτη 9,851, ενώ ανακατευθύνθηκαν σε άλλα τμήματα της Αστυνομίας, άλλες 4,056 κλήσεις.

Η Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη, λειτουργεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας, από τις 20 Νοεμβρίου 2002. Σκοπός της δημιουργίας της είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών, η γρήγορη επίλυση διαφόρων προβλημάτων τους και γενικότερα η άμεση πρόσβασή του στην Αστυνομία. Μέσα σε κλίμα απόλυτης εχεμύθειας, κάθε πολίτης μπορεί να καλέσει το 1460 για να ζητήσει βοήθεια ή πληροφορίες, να εκφράσει, επώνυμα ή ανώνυμα, τα παράπονά του ή να δώσει χρήσιμες πληροφορίες στην Αστυνομία.

Τα αποτελέσματα, όπως αυτά φαίνονται από τους αριθμούς που αναφέραμε πιο πάνω, αλλά και η ανταπόκριση που παίρνουμε από το κοινό είναι άκρως θετική και ενθαρρυντική για να συνεχίσουμε. Ωστόσο, πάντα υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης. Γι’ αυτό, η Αστυνομία Κύπρου, μελετάει ήδη τρόπους αναβάθμισης της υπηρεσίας της αυτής, με στόχο πάντοτε την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον ολόκληρης της κοινωνίας.

Η Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη, είναι στη διάθεση του κοινού επί 24ώρου βάσεως και η κλίση στην υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν.