Υπ.Εργασίας: Ο σεξισμός οφείλεται στην ανισότητα ανδρών και γυναικών

Ο σεξισμός δεν είναι φαινόμενο συνδεδεμένο με τον χώρο εργασίας και την απασχόληση, αλλά εκδηλώνεται στις διάφορες καθημερινές δραστηριότητες, έχοντας ως βάση την ανισότητα ανδρών και γυναικών, με τη γυναίκα να θεωρείται εξαρχής το ασθενές φύλο, είπε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Σε χαιρετισμό της στο Συνέδριο, που συνδιοργάνωσαν η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, η κ. Αιμιλιανίδου, ανέφερε ότι ο σεξισμός είναι ένα θέμα το οποίο συναντούμε σε κάθε βήμα της καθημερινής μας ζωής.

Ο σεξισμός, σημείωσε, είναι μια αόριστη έννοια, που περιλαμβάνει το σύνολο των προκαταλήψεων και συμπεριφορών που περιέχουν διακρίσεις με βάση το φύλο και, ενώ μπορεί να αφορά και στα δύο φύλα, στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει ειδικότερα τις γυναίκες και οδηγεί σε αυθαίρετες διακρίσεις κατά των γυναικών, με βάση τα στερεότυπα του φύλου, όπως αυτά παρουσιάζονται στην κοινωνία, η οποία είναι βασικά πατριαρχική, θεωρώντας το ένα φύλο υποδεέστερο από το άλλο.

Στο σπίτι, συνέχισε, έχουμε τον παραδοσιακό διαχωρισμό των ρόλων, με τον άνδρα να αναλαμβάνει την κοινωνικά αναγνωρισμένη εξωτερική εργασία και την γυναίκα να περιορίζεται στον χώρο του σπιτιού και της οικογένειας.

Στην εργασία, ανέφερε η Υπουργός, το χάσμα αμοιβών είναι εις βάρος της γυναίκας, η οποία υπο-αντιπροσωπεύεται στις ανώτερες θέσεις της ιεραρχίας και υφίσταται διακρίσεις και παρενόχληση λόγω φύλου.

Στην εκπαίδευση η επιλογή κλάδων σπουδών με βάση το φύλο, είπε, οδηγεί στον διαχωρισμό των επαγγελμάτων σε ανδρικά, με καλύτερους όρους εργοδότησης, και σε γυναικεία, με υποδεέστερους όρους εργοδότησης.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανέφερε η κ. Αιμιλιανίδου, τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός ισχυρού νομοθετικού πλαισίου και έχουμε εναρμονίσει πλήρως την εσωτερική μας νομοθεσία με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτής της προστασίας, συνέχισε, περιλήφθηκαν στη νομοθεσία μας ο Νόμος για την Προστασία της Μητρότητας, ο Νόμος για την Ίση Μεταχείριση Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, ο Νόμος για τη Γονική Άδεια και Άδεια για Λόγους Ανωτέρας Βίας και ο Νόμος για την Ίση Αμοιβή Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης Αξίας

Σύντομα, είπε, αναμένεται και η θεσμοθέτηση της άδειας πατρότητας, ένα μέτρο που θα συμβάλει περαιτέρω στην ισότητα των φύλων.

Ανέφερε ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναγνωρίζει επίσης ότι η νομοθετική κατοχύρωση των δικαιωμάτων και των δύο φύλων, από μόνη της δεν αρκεί. Για αυτό τον λόγο, οι Επιθεωρητές Ισότητας του Υπουργείου εφαρμόζουν τόσο προληπτικές, όσο και κατασταλτικές δράσεις, με αρμοδιότητες όπως τη λήψη και διερεύνηση καταγγελιών για θέματα διάκρισης λόγω φύλου, τη διενέργεια επιθεωρήσεων και διασφάλιση συμμόρφωσης των εργοδοτών προς τις πρόνοιες των περί Προστασίας της Μητρότητας και των περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμων.

Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΙΦ) Λουίζα Ζαννέτου-Χριστοδουλίδου είπε ότι ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια πρέπει να είναι πρωταρχικός μας στόχος σημειώνοντας ότι “ως Επιτροπή καταδικάζουμε τον σεξισμό σε οποιαδήποτε μορφή του και ιδιαίτερα όταν αυτός εμφανίζεται στην απασχόληση με όλες τις αρνητικές συνέπειες του.

Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα κοινωνικό πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται και γίνεται αντιληπτό όλο και περισσότερο. Οι σεξιστές, σημείωσε, θεωρούν τις γυναίκες υποδεέστερες των ανδρών και πιστεύουν ότι αυτό πρέπει να αντανακλάται στην κοινωνία, στην γλώσσα, στα σεξουαλικά δικαιώματα και στον νόμο.

Στις δυτικές κοινωνίες, συνέχισε, όπου η θεσμική κυριαρχία ανήκει στους άνδρες, θύματα του σεξισμού είναι κυρίως οι γυναίκες, οι οποίες – ως κοινωνική ομάδα – θεωρούνται υποδεέστερες των ανδρών, με αποτέλεσμα να γίνονται συχνά αντικείμενα καταπίεσης ή και εκμετάλλευσης από αυτούς.

Ο σεξισμός, είπε η Ζαννέτου-Χριστοδουλίδου, αποτελεί ιδεολογικό εργαλείο υπεράσπισης και διατήρησης της έμφυλης ασυμμετρίας, ερμηνεύοντας και δικαιολογώντας ως “φυσικές” πολλές κοινωνικές πρακτικές. Τα εκπαιδευτικά συστήματα που δεν αμφισβητούν τον σεξισμό, σημείωσε, συντελούν στην διατήρηση και αναπαραγωγή αυτής της έμφυλης ασυμμετρίας.

Είπε ότι ο σεξισμός έχει βιολογικό υπόβαθρο και αναπαράγει κοινωνικές διαφορές και διαφορές στην συμπεριφορά ανδρών και γυναικών. Ουσιαστικά, σημείωσε, ο σεξισμός υποστηρίζει και υποδηλώνει την ανδρική ανωτερότητα και υπεροχή έναντι της γυναικείας κατωτερότητας και έχει τις ρίζες του στην δομή της κάθε κοινωνίας.

“Η προκατάληψη, τα στερεότυπα και η συμπεριφορά διάκρισης είναι συστατικά στοιχεία του σεξισμού. Η προκατάληψη αναφέρεται στις αρνητικές στάσεις προς τις γυναίκες και περιλαμβάνει αισθήματα εχθρότητας και δυσαρέσκειας προς αυτές. Τα στερεότυπα είναι κοινωνικά κατασκευασμένες, ευρέως διαμορφωμένες, κοινωνικά έγκυρες γενικές πεποιθήσεις σχετικά με τις γυναίκες, που ενισχύουν, συμπληρώνουν ή δικαιολογούν τις προκαταλήψεις και συχνά προϋποθέτουν μια κατωτερότητα των γυναικών. Η συμπεριφορά διάκρισης αφορά καλυμμένες συμπεριφορές που έχουν ως στόχο τον διαχωρισμό των γυναικών μέσα από τον αποκλεισμό, την αποφυγή ή την απομάκρυνση τους”, πρόσθεσε.

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου έγιναν εισηγήσεις όπως “Η ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων ως προϋπόθεση για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και της ενίσχυση της Δημοκρατίας” από την Καθηγήτρια στην Παιδαγωγική Σχολή και Πρόεδρο της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ, “Εμφυλες ανισότητες στον μεταβαλλόμενο χώρο της εργασίας”, από την Επιστημονική Συνεργάτιδα της ΕΙΦ, “Διακρίσεις λόγω φύλου στα ΜΜΕ και πολιτικές καταπολέμησης τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο” από την Καθηγήτρια Λάουρα Αλιπράντη, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πηγή: ΚΥΠΕ