Υπογράφηκε από τις πρώτες έξι χώρες η Σύμβαση της Λευκωσίας

Υπογράφηκε από τις πρώτες έξι χώρες η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα αδικήματα που σχετίζονται με τα πολιτιστικά αγαθά, γνωστή ως Σύμβαση της Λευκωσίας, στο πλαίσιο των εργασιών της 127ης Συνόδου της Επιτροπής Υπουργών του διεθνούς οργανισμού, η οποία πραγματοποιείται στο συνεδριακό κέντρο Φιλοξενία.

Πρόκειται για την Κύπρο, την Αρμενία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, το Σαν Μαρίνο και το Μεξικό.

Με βάση την πρακτική που ισχύει για να τεθεί σε εφαρμογή μια Σύμβαση πρέπει πρώτα να υπογραφεί από τουλάχιστον πέντε κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και να επικυρωθεί από τα κοινοβούλια τους.

Πηγή:ΚΥΠΕ