Ζητά οδικό χάρτη για εκσυγχρονισμό των κρατικών νοσηλευτηρίων η ΠΑΣΥΚΙ

Την παρουσίαση οδικού χάρτη με συγκεκριμένες δράσεις, για ενίσχυση, στελέχωση, αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό των κρατικών νοσηλευτηρίων, πριν την ψήφιση των νομοσχεδίων για το ΓεΣΥ και την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων ζητά η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών.


Χθες πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΥΚΙ κατά την οποία, σύμφωνα με ανακοίνωση, τα μέλη ενημερώθηκαν και εξέφρασαν απόψεις για τα νομοσχέδια του ΓΕΣΥ, της αυτονόμησης και τους Κανονισμούς που αφορούν τα εργασιακά εντός αυτής, που ευρίσκονται για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Επαναβεβαιώνοντας τη στήριξη της στην εφαρμογή διοικητικής και οικονομικής αυτονόμησης των δημόσιων κρατικών νοσηλευτηρίων, η ΠΑΣΥΚΙ τονίζει πως οι θέσεις, τοποθετήσεις και ανησυχίες που υπέβαλε με την έναρξη του διαλόγου για τη μεταρρύθμιση στο χώρο της υγείας, δεν στοχεύουν στην ανατροπή της, αλλά στην επίτευξη μιας αμοιβαίας αποδεκτής και βιώσιμης ορθολογιστικής συμφωνίας ως προς το μοντέλο της αυτονόμησης το οποίο θα ενσωματώνει διεθνείς πρακτικές και εμπειρίες, με νέες προσεγγίσεις στον τομέα της διοίκησης και θα δημιουργεί ένα υγιές, επιθυμητό, αποδεκτό και λειτουργικό εργασιακό περιβάλλον για τους ιατρούς και τους υπόλοιπους λειτουργούς υγείας, με τις απαραίτητες συνέργειες.

Κατά την ΠΑΣΥΚΙ, στα θέματα που αφορούν τους κανονισμούς για εργασιακά, επιτεύχθηκαν σημαντικές συγκλίσεις στην βάση των προτάσεων και εισηγήσεων που η ίδια κατέθεσε, τα οποία ενσωματώθηκαν στο γραπτό κείμενο των κανονισμών.

Αναφέρει δε ότι για άλλα θέματα, όπως π.χ. η συμφωνία για μεταβατική περίοδο πέντε χρόνων του υφιστάμενου αριθμού ιατρών που εργοδοτούνται στα δημόσια νοσηλευτήρια και των υπαρχουσών δομών/ τμημάτων ιατρών, αναμένει τη σύναψη γραπτής συμφωνίας.

Επίσης θεωρεί ότι θέματα, όπως κάλυψη της αστικής ευθύνης από τον εργοδότη των ιατρών, εργασιακός χρόνος, ο αριθμός ημερών άδειας ανάπαυσης, ευελιξία και διαφάνεια στις διαδικασίες προσλήψεων, χρήζουν συμφωνίας και ενσωμάτωσης στο κείμενο των κανονισμών.

Η ΠΑΣΥΚΙ δηλώνει εκ νέου ότι για να είναι εφικτό και δυνατό το εγχείρημα της αυτονόμησης, ασχέτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, θα πρέπει να βασίζεται σε ένα συμφωνημένο οργανόγραμμα στη βάση διεθνών πρακτικών και ισχυουσών νομοθεσιών.

«Αναμένουμε την παρουσίαση ενός οδικού χάρτη με συγκεκριμένες δράσεις, για ενίσχυση, στελέχωση, αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό των κρατικών νοσηλευτηρίων, πριν την ψήφιση των νομοσχεδίων», αναφέρει.

Προσθέτει ότι αναμένει να κληθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη σύναψη της συμφωνίας, όπως έχει ανακοινωθεί από τον ίδιο στις 13 Μαρτίου 2017, η οποία, σύμφωνα με την ΠΑΣΥΚΙ, θα αποτελέσει κίνητρο για προσέλκυση ιατρών μέχρι να τεθεί σε ισχύ η αυτονόμηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ