Στα €23,8 δις οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις το Φεβρουάριο

Μικρή επιβράδυνση παρουσίασε το Φεβρουάριο ο ρυθμός μείωσης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Οι ΜΕΧ μειώθηκαν κατά €31 το Φεβρουάριο (€44 εκ. τον Ιανουάριο) υποχωρώντας στις €23,84 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.

Οι συνολικές χορηγήσεις το Φεβρουάριο ανήλθαν σε 50,61 δις, παρουσιάζοντας αύξηση €381 εκ. σε σύγκριση με τον Ιανουάριο. Ως εκ τούτου, οι ΜΕΧ ως ποσοστό των συνολικών δανείων διαμορφώθηκαν στο 47,12%.

Σε ετήσια βάση, οι ΜΕΧ παρουσίασαν μείωση €2,92 δις.

Ωστόσο, μειωμένες παρουσιάζονται οι συνολικές αναδιαρθρώσεις, οι οποίες το Φεβρουάριο υποχώρησαν κατά €153 εκ. στα €13,28 δισ. από €13,44 δις τον Ιανουάριο. Οι αναδιαρθρωμένες χορηγήσεις που παραμένουν μη εξυπηρετούμενες μειώθηκαν ελαφρά στα €9,70 δις από €9,78 δις τον Ιανουάριο.

Οι ΜΕΧ στις επιχειρήσεις διαμορφώθηκαν στα €11,20 δις, παρουσιάζοντας μείωση 10,3 εκ. σε σύγκριση με €11,21 δις τον Ιανουάριο. Οι επιχειρηματικές ΜΕΧ αποτελούν το 47% των συνολικών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

Η μείωση των ΜΕΧ σε νοικοκυριά ξεπέρασε την αντίστοιχη μείωση των ΜΕΧ στις επιχειρήσεις, φτάνοντας στα €27 εκατ. Υποχώρησαν σε €12,08 δις τον Φεβρουάριο από €12,11 δις τον προηγούμενο μήνα. Ως ποσοστό των συνολικών ΜΕΧ τα κόκκινα δάνεια νοικοκυριών αντιστοιχούν στο 51%.

Αναλλοίωτος παράμεινε ο δείκτης κάλυψης ΜΕΧ με προβλέψεις, ο οποίος διατηρήθηκε στα €9,90 δις, που αντιστοιχεί στο 41%.

Πηγή: ΚΥΠΕ