181 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης

Από τους συνολικά 221 υποψήφιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς που παρακολούθησαν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 , οι 181 (ποσοστό 82%) έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία και τις δυο φάσεις του προγράμματος, την παρακολούθηση των μαθημάτων και τη διεξαγωγή της σχολικής εμπειρίας.


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος, όσοι υποψήφιοι απέρριψαν την πρόσκληση της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και δεν φοίτησαν στο πρόγραμμα θα διαγραφούν από τους πίνακες διοριστέων.
Το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης υποψήφιων εκπαιδευτικών λειτουργών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Σκοπός του Προγράμματος είναι η προετοιμασία των υποψήφιων για την ανάληψη διδακτικού έργου. Η επιτυχής διεκπεραίωση των απαιτήσεων του προγράμματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όλους τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, ώστε να τύχουν μόνιμου διορισμού στη Μέση Γενική και στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή:ΚΥΠΕ