Αγορές μέσω διαδικτύου: Μάθετε τί να προσέχετε

Οι αγοραπωλησίες μέσω διαδικτύου σήμερα συνιστούν και τις πιο συνηθισμένες μορφές διαδικτυακής απάτης. Στις περιπτώσεις αυτές, συνήθως παρουσιάζονται στο διαδίκτυο διάφοροι δήθεν πωλητές εμπορευμάτων, οι οποίοι όταν παραλάβουν το χρηματικό ποσό, δεν αποστέλλουν το εμπόρευμα.

Ο εντοπισμός τους αρκετές φορές είναι δύσκολος διότι σε όλες τις περιπτώσεις τα στοιχεία που δίδουν στο διαδίκτυο αλλά και στις τράπεζες και στα γραφεία μεταφορών είναι ψευδή. Ως εκ τούτου, συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή κατά τις διαδικτυακές συναλλαγές και το κοινό καλείται να έχει υπόψη τα πιο κάτω:

Τρόπος δράσης των επιτήδειων:
• Τα εμπορεύματα παρουσιάζονται σε χαμηλότερες τιμές από τις συνηθισμένες για να προσελκύσουν
• Η επαφή μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), ενώ μετά την πρώτη επαφή ακολουθούν και άλλες οι οποίες μπορούν να γίνουν και μέσω τηλεφώνου
• Τις περισσότερες φορές οι επιτήδειοι παρουσιάζονται ως οι ιδιοκτήτες χρησιμοποιώντας διαφορετικά ονόματα. Με αυτό τον τρόπο παραπλανούν το θύμα τους και κάνουν δυσκολότερο τον εντοπισμό τους
• Επίσης, διαπιστώθηκε ότι εκτός από τη χρήση διαφορετικών κάθε φορά ονομάτων χρησιμοποιούν και διάφορους τίτλους όπως «directors of companies» με σκοπό να φαίνεται η όλη διαδικασία πιο επίσημη και φυσικά για να παραπλανήσουν περισσότερο το θύμα τους
• Οι επιτήδειοι για να πετύχουν τους σκοπούς τους χρησιμοποιούν επίσης παραπλανητικές ιστοσελίδες ούτω καλούμενων εταιρειών μεταφοράς, οι οποίες εγγυώνται την ασφαλή είσπραξη των χρημάτων για λογαριασμό των «πελατών» τους
• Όταν γίνει η πληρωμή του προϊόντος οι ιστοσελίδες αυτές αποσύρονται αμέσως από το διαδίκτυο και οι επιτήδειοι δεν μπορούν να εντοπιστούν εκτός αν προσπαθήσουν ξανά να εξαπατήσουν το θύμα τους παραπληροφορώντας το ακόμα περισσότερο, αναφέροντας του π.χ. ότι οι τελωνειακές αρχές πρέπει να πληρωθούν ή οτιδήποτε άλλο εάν αισθάνονται ότι μπορούν να λάβουν και άλλα χρήματα
• Αρκετές φορές το θύμα καλείται να εμβάσει χρήματα σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό. Σ΄ αυτή την περίπτωση οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν (ενοικιάζουν) τραπεζικούς λογαριασμούς φοιτητών ή ανέργων, οι οποίοι αποκομίζουν για την χρήση του λογαριασμού τους κάποιο χρηματικό αντάλλαγμα. Τα πρόσωπα αυτά τα οποία στην ουσία ενεργούν ως κομιστές λαμβάνουν οδηγίες να αποσύρουν αμέσως τα χρήματα που εμβάστηκαν στον λογαριασμό τους και να τα στείλουν/εμβάσουν στη συνέχεια σ’ αυτούς χρησιμοποιώντας κάποιες εταιρείες.
• Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνει σε εταιρεία, είτε αυτή είναι εικονική (straw) είτε είναι νόμιμη εταιρεία που ασχολείται με την είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό τρίτων, τα χρήματα μεταφέρονται συνήθως στην Ανατολική Ασία και αργότερα πίσω στην Ευρώπη ή την Αφρική.

Τέλος, για τις αγορές σας μέσω διαδικτύου πρέπει να γνωρίζετε ότι παίρνετε μεγάλο ρίσκο. Αν δεν γνωρίζετε τον προμηθευτή σας αποφύγετε να το κάνετε. Αν είναι απόλυτη ανάγκη, προτού καταβάλετε οποιονδήποτε χρηματικό ποσό, επιβεβαιώστε ότι τα στοιχεία του προμηθευτή είναι αληθινά ούτως ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τον εντοπίσετε αργότερα σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του.