Η ΕΕ ”ενωμένη” απέναντι στις κυβερνοπεπιθέσεις – Η απόφαση του Συμβουλίου

Τη δημιουργία ενός πλαισίου για την κοινή διπλωματική αντίδραση της ΕΕ σε περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων και άλλων κακόβουλων δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο, ενέκριναν σήμερα οι 28 της ΕΕ.

Η λεγόμενη «εργαλειοθήκη για τη διπλωματία στον κυβερνοχώρο», δηλαδή το πλαίσιο για κοινή διπλωματική αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί μέρος της ενωσιακής προσέγγισης για τη διπλωματία στον κυβερνοχώρο, η οποία συμβάλλει στην πρόληψη των συγκρούσεων, στον μετριασμό των απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και σε αυξημένη σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις. Το πλαίσιο αναμένεται να ενθαρρύνει τη συνεργασία, να διευκολύνει τον μετριασμό των άμεσων και των μακροπρόθεσμων απειλών και να επηρεάσει τη συμπεριφορά των εν δυνάμει δραστών σε μακροπρόθεσμη βάση.

Η διπλωματική αντίδραση της ΕΕ σε κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο θα αξιοποιεί πλήρως τα μέτρα στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων, εάν είναι αναγκαίο, των περιοριστικών μέτρων. Κάθε διπλωματική αντίδραση της ΕΕ σε κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο θα είναι ανάλογη προς το εύρος, την κλίμακα, τη διάρκεια, την ένταση, την πολυπλοκότητα, την ιδιομορφία και τις επιπτώσεις της δραστηριότητας στον κυβερνοχώρο.

Με τη σημερινή απόφαση, η ΕΕ αναγνωρίζει ότι ο κυβερνοχώρος προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα θέτει συνεχώς νέες προκλήσεις για την εξωτερική δράση της ΕΕ. Η ΕΕ ανησυχεί σχετικά με την αυξημένη ικανότητα και προθυμία κρατικών και μη παραγόντων να επιδιώκουν τους στόχους τους μέσω κακόβουλων δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο.

Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι δυνατόν να αποτελούν παράνομες πράξεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να χρήζουν κοινής αντίδρασης σε επίπεδο ΕΕ.

Τέλος, η ΕΕ επαναλαμβάνει ότι τα κράτη δεν πρέπει εν γνώσει τους να επιτρέπουν να χρησιμοποιείται το έδαφός τους για διεθνώς παράνομες πράξεις με τη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), ενώ δεσμεύεται για ειρηνική διευθέτηση των διεθνών διαφορών στον κυβερνοχώρο.

Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ θα πρέπει να στοχεύουν κατά προτεραιότητα στην προαγωγή της ασφάλειας και της σταθερότητας στον κυβερνοχώρο με αυξημένη διεθνή συνεργασία, καθώς και στη μείωση του κινδύνου παρανοήσεων, κλιμάκωσης και διαμαχών που μπορεί να προκύψουν από περιστατικά ΤΠΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ