Η ζήτηση για δάνεια αυξάνεται, οι κανονισμοί παραμένουν ασφυκτικοί

Η αντίφαση στην κυπριακή οικονομία συνεχίζεται και μεγενθύνεται, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, η ζήτηση για δάνεια από νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξάνεται συνεχώς, ένα θετικό δείγμα για το μέλλον, αλλά από την άλλη οι κανονισμοί και η «ασφυξία» που προκαλείται από την αυστηρότητα της Κεντρικής έχει προκαλέσει προβλήματα στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.

Του Λευτέρη Παπαϊωάννου

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της έγκυρης οικονομικής ιστοσελίδας stockwatch.com.cy, νέα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση για δάνεια τόσο από ιδιώτες όσο και από επιχειρήσεις, ξεκάθαρο δείγμα του ότι δεν υπάρχει πλέον ο φόβος για ανοίγματα και ρίσκα.

Η καθαρή ζήτηση δανείων στην Κύπρο από επιχειρήσεις και νοικοκυριά κατέγραψε αύξηση στο πρώτο τρίμηνο του 2017 σε συνάρτηση με την αυξημένη οικονομική δραστηριότητα που καταγράφηκε το ίδιο διάστημα, ενώ σύμφωνα με τις τράπεζες, η ζήτηση δανείων από όλες τις κατηγορίες αναμένεται να αυξηθεί ακόμη παραπάνω κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017.

Συγκεκριμένα, η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει: «Οι προσδοκίες για περαιτέρω αύξηση στην καθαρή ζήτηση νέων δανείων από τον εγχώριο μη- χρηματοοικονομικό ιδιωτικό τομέα (νοικοκυριά και επιχειρήσεις), υποδηλοί θετική ένδειξη για συνέχιση της εύρωστης οικονομικής ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και για το επόμενο τρίμηνο».

Αύξηση ζήτησης δανείων για επιχειρήσεις

Η καθαρή ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις στην Κύπρο κατέγραψε αύξηση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 με βάση και τις προσδοκίες των τραπεζών το προηγούμενο τρίμηνο. Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της καθαρής ζήτησης ήταν η ανάγκη αύξησης των αποθεμάτων και κεφαλαίων κίνησης, των πάγιων επενδύσεων, η μείωση του γενικού επιπέδου επιτοκίων, η ανάγκη συγχωνεύσεων και αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων καθώς και η ανάγκη αναδιάρθρωσης χρέους.

Οι τράπεζες στην Κύπρο αναμένουν συνέχιση της αύξησης της καθαρής ζήτησης δανείων από επιχειρήσεις, με θετικές επιπτώσεις στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα και ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων.

Ζήτηση για στεγαστικά

Η καθαρή ζήτηση στεγαστικών δανείων από νοικοκυριά στην Κύπρο κατέγραψε αύξηση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 αν και σε μικρότερο βαθμό από τις προσδοκίες των τραπεζών το προηγούμενο τρίμηνο. Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της καθαρής ζήτησης ήταν η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, η μείωση του γενικού επιπέδου επιτοκίων και η ανάγκη αναδιάρθρωσης και αναδιαπραγμάτευσης χρέους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο παράγοντας που αφορά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών κατέγραψε αύξηση για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο μετά από συνεχείς μειώσεις κατά την περίοδο 2010-2014. Η επιστροφή της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και η αύξηση της ζήτησης στεγαστικών δανείων φαίνεται να υποστηρίζουν την αύξηση στις επενδύσεις, συμβάλλοντας σημαντικά στη μεγέθυνση της κυπριακής οικονομίας.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2017 οι τράπεζες αναμένουν περαιτέρω αύξηση στην καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά.

Ζήτηση καταναλωτικών δανείων

Η καθαρή ζήτηση καταναλωτικών και λοιπών δανείων από νοικοκυριά στην Κύπρο κατέγραψε αύξηση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 αν και σε μικρότερο βαθμό από τις προσδοκίες του προηγούμενου τρίμηνου. Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της καθαρής ζήτησης ήταν η μείωση του γενικού επιπέδου των επιτοκίων, οι αυξημένες δαπάνες για αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών όπως καταγράφονται από το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και η αύξηση της εμπιστοσύνης καταναλωτών για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο μετά το τέταρτο τρίμηνο του 2014. Σημειώνεται ότι, η αύξηση των δαπανών για αγορά καταναλωτικών αγαθών σε συνδυασμό με την επιστροφή της εμπιστοσύνης των καταναλωτών αντανακλάται σε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης με θετικές επιπτώσεις στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ.

Όσον αφορά τις προσδοκίες για το δεύτερο τρίμηνο του 2017, η καθαρή ζήτηση των καταναλωτικών και λοιπών δανείων από νοικοκυριά στην Κύπρο αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω αύξηση.

Η αύξηση στη ζήτηση σημειώνεται ενόσω τα επιτόκια παραμένουν αμετάβλητα.

Στην ίδια έρευνα, οι τράπεζες εκτιμούν ότι η χορήγηση δανείων, τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο τρίμηνο του 2017, δεν θα παρουσιάσει μεταβολή.