Προσοχή: Επικίνδυνο προϊόν – Χρησιμοποιείται απο διαβητικούς

Η Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την εταιρεία Novo Nordisk A/ S και την τοπική εταιρεία διανομής VHP (Varnavas Hadjipanayis Ltd ) θέλει να ενημερώσει τους χρήστες των πενών NovoPen Echo που χρησιμοποιούνται στην ινσουλινοθεραπεία ατόμων με διαβήτη για τη σχετική Ειδοποίηση Ασφαλείας που έχει εκδώσει η εταιρεία Novo Nordisk A/ S.

Αριθμός Παρτίδας,Προϊόν – NovoPen Echo, EVG5946

Προτρέπονται τα άτομα με διαβήτη που χρησιμοποιούν το εν λόγω προϊόν του επηρεαζόμενου αριθμού παρτίδας να διαβάσουν προσεκτικά τη συνημμένη Ειδοποίηση Ασφαλείας και να επικοινωνήσουν με την εταιρεία προκειμένου να αντικαταστήσουν τον υποδοχέα φυσιγγίου, καθώς μπορεί κάποιοι από τους υποδοχείς αυτούς να έχουν υποστεί φθορά ή/και να υποστούν στο μέλλον, εφόσον δεν αντικατασταθούν. Το τηλέφωνο επικοινωνίας της εταιρείας, όπως αυτό αναφέρεται στην εν λόγω ειδοποίηση, είναι το 22 207700.

Πηγή: ΚΥΠΕ