Υπερδιπλασιάστηκε το έλλειμα εμπορικού ισοζυγίου το τετράμηνο του 2017

Υπερδιπλασιάστηκε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου του 2017, φτάνοντας στα €1,65 δισεκατομμύρια, ωθούμενο από την αύξηση στις εισαγωγές και τη σημαντική συρρίκνωση των εξαγωγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2017 ήταν €2.418,2 εκ. σε σύγκριση με €1.778,2εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2016, σημειώνοντας άνοδο 36%.

Μείωση 27% παρουσίασαν οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2017 ήταν €761,5εκ. σε σύγκριση με €1.042,6εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2016.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.656,7εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2017 σε σύγκριση με €735,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σημειώνοντας αύξηση 125%.

Κατά το μήνα Απρίλιο 2017 οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) ήταν €577,2 εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το μήνα Απρίλιο 2017 ήταν €187,4 εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €84,6 εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €102,8 εκ.

Εξάλλου, με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Μάιο 2017, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €673,4 εκ., εκ των οποίων €453,2 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €220,2 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €264,1 εκ., εκ των οποίων €100,1 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €164,0 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.
Πηγή:ΚΥΠΕ