Α. Αγγελίδης: Συνεχής η εκπαίδευση για θέματα οικογενειακής βίας

Συνεχής είναι η εκπαίδευση μελών της Αστυνομίας για το χειρισμό καταγγελιών περιστατικών βίας στην οικογένεια, δηλώνει ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης στο ΚΥΠΕ, σημειώνοντας παράλληλα ότι ήδη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και η αναθεώρηση του εγχειριδίου για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών.

Ο κ. Αγγελίδης κλήθηκε από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν χθες για τα περιστατικά βίας στην οικογένεια που έχουν καταγγελθεί στην Αστυνομία τα τελευταία χρόνια.

«Η Αστυνομία αντιμετωπίζει τις διάφορες καταγγελίες σχετικά με τα περιστατικά βίας στην οικογένεια, με τη δέουσα προσοχή με γνώμονα πάντοτε την προστασία και ασφάλεια των θυμάτων», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «η ενδελεχής και αποτελεσματική διερεύνηση των υποθέσεων είναι καθοριστικής σημασίας και τα μέλη μας τυγχάνουν συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε τέτοιου είδους ευαίσθητα ζητήματα».

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, «η συνεργασία της Αστυνομίας με άλλες υπηρεσίες του κράτους και οργανισμούς, αναβαθμίζεται συνεχώς».

Σε ερώτηση για τη μείωση που παρατηρείται το 2016 στις καταγγελίες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, απάντησε ότι «τα αποτελέσματα των καταγγελιών το 2016, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τυγχάνουν μελέτης και περαιτέρω επεξεργασίας».

Υπογράμμισε παράλληλα ότι «βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο η αναθεώρηση του εγχειριδίου για τη διαχείριση περιστατικών βίας στην οικογένεια».

Ο κ. Αγγελίδης ενημέρωσε ακόμη ότι «το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων, που εδρεύει στο Αρχηγείο Αστυνομίας, επιλαμβάνεται ζητημάτων που αφορούν στην αντιμετώπιση, πρόληψη και καταστολή, της βίας στην οικογένεια και της κακοποίησης ανηλίκων».

Μεταξύ άλλων, ανέφερε, «παρακολουθεί, συντονίζει και συνεργάζεται με τα Τμήματα της Αστυνομίας παγκύπρια που διερευνούν τις καταγγελίες».

 

Πηγή:ΚΥΠΕ