Αύξηση στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου

Ανοδικά κινήθηκε το πρώτο πεντάμηνο το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο, κλείνοντας στα €2.108,2εκ., σε σύγκριση με €1.660,3εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πιο αναλυτικά, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2017 ήταν €3.144,1εκ. σε σύγκριση με €2.858,9εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2016.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2017 ήταν €1.035,9εκ. σε σύγκριση με €1.198,6εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2016.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, κατά το μήνα Μάιο 2017 οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) ήταν €707,3εκ. σε σύγκριση με €1.080,7εκ. το Μάιο του 2016.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το μήνα Μάιο 2017 ήταν €267,4εκ σε σύγκριση με €156,0εκ. το Μάιο του 2016.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €136,2εκ. σε σύγκριση με €81,0εκ. το Μάιο του 2016, ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €131,2εκ σε σύγκριση με €75,0εκ. το Μάιο του 2016.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για το Μάιο 2017 ήταν €120,7εκ. σε σύγκριση με €64,7εκ. το Μάιο του 2016. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για το Μάιο 2017 ήταν €14,1εκ. σε σύγκριση με €14,9εκ. το Μάιο του 2016.

Πηγή: ΚΥΠΕ