Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει νέο Κοσμήτορα

Επιλέγηκε ο νέος Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και προκηρύχθηκαν 13 νέες θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού, με ανάληψη καθηκόντων αρχές του 2018, αναφέρει σε ανακοίνωση το ΠΚ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ιατρική Σχολή θα είναι πλέον “πλήρως στελεχωμένη και με άριστα καταρτισμένο διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, το οποίο θα χαίρει εξαιρετικής φήμης και εκτίμησης στους επιστημονικούς κύκλους τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού, και με επιπλέον εξοπλισμό”.

Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής του Κοσμήτορα ύστερα από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων των υποψήφιων. Για την εν λόγω θέση είχαν υποβάλει αιτήσεις δεκατρείς (13) υποψήφιοι διεθνούς εμβέλειας με εκτενή ακαδημαϊκή και κλινική εμπειρία. Από αυτούς κλήθηκαν σε συνέντευξη, σύμφωνα πάντα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, πέντε (5) υποψήφιοι. Η Ειδική Επιτροπή, της οποίας προέδρευε – ex-officio ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, απάρτιζαν οι:

• Καθηγητής Κύπρος Νικολαΐδης, Maternal Fetal Medicine, Director of the Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, Ηνωμένο Βασίλειο
• Καθηγητής Πάρης Τέκκης, Colorectal Surgery, Imperial College and The Royal Marsden Hospital, Ηνωμένο Βασίλειο
• Καθηγητής Giovanni Scambia, Department of Obstetrics and Gynecology of the Catholic University of the Sacred Heart, School of Medicine, Ιταλία
• Καθηγητής Cornelis Van de Velde, Surgical Oncology, Leiden University Medical Center, Ολλανδία

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τη διαδικασία επιλογής του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής ετοίμασε τεκμηριωμένη έκθεση την οποία και θα υποβάλει στη Σύγκλητο και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου για επικύρωση. Η ανάληψη καθηκόντων του νέου Κοσμήτορα τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 2018.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο προχώρησε στην προκήρυξη των δεκατριών (13) θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού στην Ιατρική Σχολή σε όλες τις βαθμίδες. Η προκήρυξη αφορά αρκετά από τα κύρια γνωστικά αντικείμενα της ιατρικής, με προτεραιότητα στις ειδικότητες: Εσωτερική Παθολογία, Ανατομία, Γενική Χειρουργική, Καρδιολογία, Νευρολογία, Φυσιολογία, Ψυχιατρική, Γενική Χειρουργική, Γυναικολογία – Μαιευτική και Παιδιατρική. Οι 13 θέσεις αφορούν θέσεις Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή και Λέκτορα.

Συγκεκριμένα, προκηρύχθηκαν οι ακόλουθες 13 θέσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 6η Νοεμβρίου 2017.

Μια (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Εσωτερική Παθολογία»

Μια (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Ανατομία»

Μια (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Γενική Χειρουργική»

Μια (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Καρδιολογία»

Μια (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Νευρολογία»

Μια (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Φυσιολογία»

Μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Καρδιολογία»

Μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Ψυχιατρική»

Μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Γενική Χειρουργική»

Δυο (2) θέσεις στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Γυναικολογία – Μαιευτική»

Δυο (2) θέσεις στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Παιδιατρική»

Συνολικά, αναμένεται η ενίσχυση της Ιατρικής Σχολής με είκοσι δύο (22) νέα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού μέχρι το τέλος του 2018. Η στελέχωση της Σχολής πρόκειται να συνεχιστεί δυναμικά στο πλαίσιο του προγραμματισμού τα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην ακαδημαϊκή Ιατρική στην Κύπρο, στην ίδρυση πανεπιστημιακών κλινικών και στη συνεργασία με τα δημόσια νοσηλευτήρια.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 έχει 117 εγγεγραμμένους φοιτητές. Τον Οκτώβριο του 2016, οι 28 τεταρτοετείς φοιτητές ξεκίνησαν μάλιστα το πιο σημαντικό τμήμα των σπουδών τους, την τριετή κλινική εκπαίδευση στα δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρου (Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ), καθώς και στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ