Το Πόθεν Έσχες του Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη

Η ακίνητη ιδιοκτησία του Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη ανέρχεται στις 458,950 ευρώ όπως προκύπτει από το Πόθεν Εσχες του που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βουλής


( http://parliament.cy/images/media/redirectfile/lakotripis.pdf).

Μέρος της ιδιοκτησίας αυτής είναι υποθηκευμένο σε πιστωτικά ιδρύματα και ένα ακίνητο βρίσκεται στην Ελλάδα. Ο κ. Λακκοτρύπης έχει ένα όχημα αξίας 5,000 ευρώ ενώ έχει στην κατοχή του και μετοχές και μερίσματα από εταιρείες συνολικού αριθμού 8,628.

Από τον Πόθεν Έσχες του Υπουργού προκύπτει ότι έχει καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα ύψους 172,623 ευρώ και 68,794 δολάρια.

Ο κ. Λακκοτρύπης έχει χρέη από δάνεια ύψους 84,804 ευρώ. Κατά την 1η Μαρτίου 2016 οι καθαρές του απολαβές από το κρατικό μισθολόγιο ανέρχονταν στις 174,894 ευρώ.

Πηγή:ΚΥΠΕ