Τέλος!

Κάπου εδώ μάλλον έρχεται το τέλος.

Η συνέχεια εδώ