ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ

Ο Καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Φιλιππάτος είναι ο νέος Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εκλογή του Καθηγητή επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 και από το Συμβούλιό του στις 11 Σεπτεμβρίου 2017.

Ο Καθ. Φιλιππάτος, ο οποίος θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 2018, έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές του με την Πρυτανεία, καθώς και με τον μεταβατικό κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής Καθηγητή Νικόλα Παυλίδη, ώστε να τύχει πλήρους ενημέρωσης για όλα τα θέματα που άπτονται των νέων του καθηκόντων.

Όπως ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης «είναι τιμή μας που εντάσσουμε στην ακαδημαϊκή μας ομάδα τον καταξιωμένο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο επιστήμονα Γεράσιμο Φιλιππάτο, ενώ είμαστε βέβαιοι ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του θα συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της Ιατρικής μας Σχολής, τόσο όσον αφορά σε διοικητικά θέματα, όσο και σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης. Παράλληλα» τόνισε ο Πρύτανης «θα αποτελέσει ένα μεγάλο κεφάλαιο για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, αλλά και το ευρύ κοινό που θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη του».

Η διαδικασία επιλογής είχε ολοκληρωθεί από τις 10 Αυγούστου 2017, από την Ειδική Επιτροπή, μετά από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων των υποψήφιων. Για την εν λόγω θέση είχαν υποβάλει αιτήσεις δεκατρείς (13) υποψήφιοι διεθνούς εμβέλειας με εκτενή ακαδημαϊκή και κλινική εμπειρία. Από αυτούς κλήθηκαν σε συνέντευξη, σύμφωνα πάντα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, πέντε (5) υποψήφιοι. Η Ειδική Επιτροπή, της οποίας προέδρευε – ex-officio ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, απάρτιζαν ν οι:

• Καθηγητής Κύπρος Νικολαΐδης, Maternal Fetal Medicine, Director of the Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, Ηνωμένο Βασίλειο
• Καθηγητής Πάρης Τέκκης, Colorectal Surgery, Imperial College and The Royal Marsden Hospital, Ηνωμένο Βασίλειο
• Καθηγητής Giovanni Scambia, Department of Obstetrics and Gynecology of the Catholic University of the Sacred Heart, School of Medicine, Ιταλία
• Καθηγητής Cornelis Van de Velde, Surgical Oncology, Leiden University Medical Center, Ολλανδία

Έπειτα από την εκλογή του ο Καθηγητής Φιλιππάτος δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή η εκλογή μου από τη διεθνή επιτροπή στη θέση του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ταυτόχρονα μου δημιουργεί ένα υψηλό αίσθημα ευθύνης για το μέλλον, μια και είναι σαφές ότι η Σχολή έχει τις δυνατότητες και την προοπτική να έχει καθοριστικό ρόλο στην Ιατρική Εκπαίδευση, στην κλινική άσκηση και στην έρευνα».

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο προχώρησε στην προκήρυξη των δεκατριών (13) θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού στην Ιατρική Σχολή σε όλες τις βαθμίδες, ενώ συνολικά, αναμένεται η ενίσχυση της Ιατρικής Σχολής με είκοσι δύο (22) νέα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού μέχρι το τέλος του 2018. Η στελέχωση της Σχολής πρόκειται να συνεχιστεί δυναμικά στο πλαίσιο του προγραμματισμού τα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην ακαδημαϊκή Ιατρική στην Κύπρο, στην ίδρυση πανεπιστημιακών κλινικών και στη συνεργασία με τα δημόσια νοσηλευτήρια.