Υπ. Παιδείας: Κύριο μέλημα το αδιάβλητο των εξετάσεων

Κύριο μέλημα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι η περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας και του αδιάβλητου χαρακτήρα των Γραπτών Εξετάσεων, εκτός από την άρτια οργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή τους, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Καδής.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ο κ. Καδής συναντήθηκε σήμερα, για πρώτη φορά, με το «Τριμελές Σώμα Εποπτείας» που θα διασφαλίζει τη νομιμότητα των Γραπτών Εξετάσεων που θα διεξάγονται στο πλαίσιο του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση.

Απευθυνόμενος στο Τριμελές Σώμα Εποπτείας σημείωσε ότι «ο ρόλος σας θα είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη διασφάλιση της διεξαγωγής διαφανών και αδιάβλητων εξετάσεων».

Το «Τριμελές Σώμα Εποπτείας» θα έχει την ευθύνη της εποπτείας της νομιμότητας όλης της διαδικασίας των γραπτών εξετάσεων των εκπαιδευτικών για εγγραφή και κατάταξη στους πίνακες διορισίμων, που οργανώνονται και διεξάγονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, και βάσει των σχετικών Κανονισμών, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα διαβιβάζει τα αποτελέσματα των Εξετάσεων στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, αφού πρώτα εξασφαλίσει την επικύρωσή τους από το «Τριμελές Σώμα Εποπτείας».

Το «Τριμελές Σώμα Εποπτείας» θα αποφασίζει για τις συνέπειες όταν υπάρχει υπόνοια δολίευσης των εξετάσεων και θα καλείται επίσης να εκφέρει την άποψή του στις περιπτώσεις που η Υπηρεσία Εξετάσεων εισηγείται αποκλεισμό υποψηφίου που είναι ένοχος δολίευσης ή πλαστοπροσωπίας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο όρισε στις 6 Σεπτεμβρίου ως Πρόεδρο του «Τριμελούς Σώματος Εποπτείας» τον Ακη Χατζηχαμπή, πρώην Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ως Μέλη την Μαίρη Κουτσελίνη, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου και τον Κώστα Χρίστου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου και Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ