Ηλεκτρονική υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου για το έτος 2016

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η τελευταία ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου (με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των €70,000), μέσω της Υπηρεσίας TAXISnet, για το φορολογικό έτος 2016, είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Δήλωση Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου με Λογαριασμούς (με ετήσιο κύκλο εργασιών πέραν των €70,000) υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω εγκεκριμένου λογιστή, μέχρι τις 31/03/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον Κλάδο Αυτοεργοδοτουμένων / Μισθωτών καθώς και με την υπηρεσία TAXISnet του Τμήματος Φορολογίας.

 

Πηγή:ΚΥΠΕ