Τέλος!: Το ΧΥΤΑ Πάφου τερματίζει την συνεργασία με την Helector

Τον τερματισμό των υπηρεσιών της εταιρείας Helector CyprusLtd αποφάσισε το συμβούλιο του ΧΥΤΑ Πάφου, σύμφωνα με σημερινή του ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τερματισμό της σύμβασης με ημερομηνία 31.03.2015 (01/2014) αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία και διαχείριση 4 Πράσινων Σημείων και 1 κινητού σημείου της Επαρχίας Πάφου.

Λόγω της εμπλοκής της εταιρείας Helector Cyprus Ltd και προσώπων σχετιζόμενων με την εταιρεία, σε ποινική υπόθεση για δωροδοκία, δεκασμό τρίτων προσώπων και άλλα σοβαρά αδικήματα, σε σχέση με την εκτέλεση συμβολαίων που συμβλήθηκε η Helector ή σχετιζόμενα με αυτήν πρόσωπα και με το Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου, στις οποίες υπήρξε παραδοχή και καταδίκη από κάποιους κατηγορούμενους, αναφέρεται στην ανακοίνωση, “η εξακολούθηση της σύμβασης δεν είναι ανεκτή από το ΧΥΤΑ Πάφου, που οφείλει να διασφαλίζει τη δημόσια εμπιστοσύνη και ασφάλεια¨.

Θεωρείται ότι η εμπλοκή της εταιρείας Helector Cyprus Ltd στις προαναφερόμενες ποινικές κατηγορίες συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει τη Σύμβαση και σοβαρό λόγο τερματισμού της Σύμβασης.

Ανακοινώνεται δε ότι με σημερινή επιστολή δια των νομικών συμβούλων του, το ΧΥΤΑ Πάφου τερμάτισε τη σύμβαση και κάλεσε την εταιρεία Helector Cyprus Ltd, εντός 30 ημερών, να παραδώσει την κατοχή και διαχείριση όλων των σημείων καθώς και οποιαδήποτε άλλη κινητή και ακίνητη περιουσία κατέχει για τους σκοπούς της Σύμβασης.

 

Πηγή:ΚΥΠΕ